D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : panni_146_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jöjjetek, imádjuk az Urat!
B e s o r o l á s i   c í m : Jöjjetek, imádjuk az Urat!
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Hegedűs
U t ó n é v : Judit
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-12-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2018-03-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : képeslap
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Anna örök
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Anna örök : egy polgári iskolai tanárnő élete képeslapgyűjteménye tükrében
S z e r z ő : Hegedűs Mihály, Hegedűs Gyula
M e g j e l e n é s : Vác : Conditors Bt., 2018
E r e d e t i   I S B N : 978 615 00 1167 7
T í p u s : képeslap
T í p u s : fotóalbum
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : Dr. Hegedűs Judittól.
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Egyéb grafikus dokumentumok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : képes levelezőlap
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kézírás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Tóth Anna (1890-1981)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1943
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Győr
G e o N a m e s I d : 3052009
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jöjjetek, imádjuk az Urat!
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Igen boldog kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és békés új esztendőt kívánok Pannám! Ha majd nyavalyáskodásom több időt enged, válaszolok reménybeli leveledre. Írd meg Pannám, hogy vagy, mit csinálsz. Én a körülményekhez képest elég jól vagyok, bár fogytam 10 kilót. Most vitaminnal etetnek. A legrosszabb az, hogy állandóan fázom és a hideg levegőn nem tudok járni. No majd csak eljön megint a tavasz is és újból megerősödöm, hiszen tudnivaló, hogy csalánba nem üt a ménkő stb… Szeretettel csókol Annie
1943. december 27. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/17900/17934/17934.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kimmel Katalin: Karácsonyi üdvözlet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3322x2094 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna