D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 3327057076_5e72b7b499_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Everything seems sooo big ... [Minden olyan nagynak látszik...]
B e s o r o l á s i   c í m : Everything seems sooo big ... [Minden olyan nagynak látszik...]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : zedworks
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-05
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-03-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : székesegyház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
 M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kecskemét
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bács-Kiskun megye
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kecskeméti Öregtemplom, másként Nagytemplom, hivatalos nevén Urunk mennybemenetele társszékesegyház Kecskemét város és a Kiskunság legnagyobb temploma. A római katolikus templom 1993 óta a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye társszékesegyháza. A késő barokk, copfstílusú öregtemplom a XVIII. század végén épült Oswald Gáspár tervei szerint. A templom 1993 óta a Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye társszékesegyháza. Az 'öreg' jelző az alföldi szóhasználatban azt jelenti 'nagy', 'hatalmas'. Az épület az Alföld legmagasabb építménye. Harangja 1819-ben készült, melynek súlya 45 tonna, és hangja valamikor egészen Bugacig elhallatszott. A vörös márvány kapuzat feletti dombormű azt a jelenetet örökíti meg, amikor Krisztus átadja Szent Péternek az egyház kulcsait. Középütt a timpanonban Patrona Hungariae-dombormű van. A kapuzatból tör az ég felé a 35 méter magasságban erkéllyel övezett homlokzati torony. Az erkélyre szép időben érdemes felsétálni a toronyban a lépcsőkön, feledhetetlen panorámában gyönyörködhetünk. Kecses, lábas korinthoszi pillérek közt, nagyméretű, íves ablakok fölött, az ország legnagyobb számlapú toronyórái mutatják az idő múlását. Az órát 1889-ben készítette a müncheni Johann Manhardt királyi udvari toronyóragyár. A bejárati párkányzat két szélén a négy evangélista látható közös és egyedi jelképeikkel. A homlokzati fülkékben Szent István és Szent László szobrát helyezték el. Idegenforgalmi látványosságnak számít a Barackos Madonna. A Barackos (Kecskeméti) Madonna oltára, a város környékén termesztett nevezetes gyümölcs dicsőítésére készült.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagytemplom - Kecskemét / fényképész Kaboldy
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2000x2992 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer