D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 3730905990_f023e78e13_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : The old synagogue in Eger [A régi zsinagóga Egerben]
B e s o r o l á s i   c í m : Old synagogue in Eger [A régi zsinagóga Egerben]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : hettie gm
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-07
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-07-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Judaizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zsinagóga
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : galéria
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Eger
G e o N a m e s I d : 721239
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : used these days as an art gallery. All the Jews from Eger and Heves county were rounded up and transported to Auschwitz on June 8 1944.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az egri Kis Zsinagóga bemutatása Az egri Hibay Károly utca 7. szám alatti Kis Zsinagóga Eger legrégibb zsinagógája. Az 1840-es években kialakított épület a XIX. században vallási célokat szolgált, majd 1924-től a zsidó hitközség kulturális, társadalmi és szellemi életének centruma lett egészen a 40-es évek közepéig. A második világháború tragikus következményeinek tudható be, hogy megszűnt az egri hitközség, és az un. Kis Zsinagóga a város tulajdonába került át. Az egri Kis Zsinagógát az épület tulajdonosa, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1990-es években újította fel részlegesen. Ezzel a művelettel ugyan kívülről látszólag rendbe hozták a belvárosi épületet, de a falak vizesedéséből és a vakolat kezdődő hullásából látható, hogy ez a felújítás egy részről nem volt minőségi munka, másrészről pedig a félbehagyott munka azt is jelenti, hogy az épületnek nincs igazi gazdája, és ezzel párhuzamosan funkciója sincs. Ez utóbbinak hiányából pedig nincs pl. fűtés, folyamatos karbantartás stb., ami ugyancsak meglátszik az épületen. Az izgalmas épület a részleges felújítás után üresen állt, esetleg néha raktárfunkciót látott el. Az utóbbi években a feljövő egri képzőművész és kultúraszervező generációnak köszönhetően spontán módon kapott képzőművészeti kiállító és közösségi funkciót a Kis Zsinagóga. Az első kiállítás az Európa Kulturális Fővárosa verseny nemzetközi zsűrijének látogatásakor nyitott 2005 őszén, majd 2006-ban volt itt több kiállítás, installáció, filmvetítések, kulturális akciók és egy kétnapos performance fesztivál az egri Kortárs Művészeti Hetek részeként, ahol több országosan elismert képzőművész is fellépett. Az épületben azóta az egri Part Egyesület megkapta ideiglenes használtra. A kortárs képzőmüvészeti kiállítások mellett továbrra is minden szeptemberben megtartjuk a performance fesztivált, illetve koncertek és egyéb közösségi rendezvények is színesítik a programot. A Kis Zsinagóga tehát egy alulról építkező kezdeményezésként egri fiatalok lelkesedéséből egy kulturális térré fejlődött az elmúlt évek során.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pásztörperc: A Zsinagóga Galéria Egerben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2047x2048 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer