D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1445468379.jpg
C Í M 
F ő c í m : Cölöpgomba
B e s o r o l á s i   c í m : Cölöpgomba
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Csupros tuskógomba
M i n ő s í t ő : eredeti cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : ZekeTomi
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-02-25
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2015-10-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gomba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Debrecen
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A begöngyöltszélű cölöpgomba gyakori homokos, parkos, útszéli bokros-erdős területen, így a Debreceni Klinikák területén. Egy súlyos vesekárosító az Urológia mellől... Szerencsére könnyen felismerhető alakjáról és leszedve barnán foltosodik (lásd középső példány)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Begöngyöltszélű cölöpgomba - Paxillus involutus
Kalap: 8-15 (20) cm, domborúból hamar lapos vagy tölcséresedő lesz, széle begöngyölt, lehet ráncos, felszíne finoman molyhos, később sima, fényes színe világos vagy sötét barna, fahéj beütéssel, sértésre sötétbarna.
Lemezek: sárgásak, sűrűk, keskenyek, a tönkre lefutók, sérülésre sötétbarnák.
Tönk: 5-7 cm hosszú, 1-2 (2,5) cm vastag, rövid, hengeres, kalapszínű, sima vagy hosszanti szálas, sérülésre sötétbarna.
Hús: sárgás, sérülésre sötétbarna, puha, kellemesen aromás ízű és szagú.
Termőhely és idő: mindenféle lombos és fenyőerdőben, parkban, kertben nyártól késő őszig.
Étkezési érték: súlyosan mérgező.
(Forrás: http://www.miskolcigombasz.hu/fajlistank.php?action=showKind&langOrder=hu&caller=kindList&kindId=476)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : ZekeTomi: Gyűrűs tuskógomba
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2364x1747 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : A kép eredeti címe tévesen "Csupros tuskógomba" volt.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer