D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : viz_vizp_gerinces_allatai.jpg
C Í M 
F ő c í m : A vizek és vízpartok gerinces állatai
B e s o r o l á s i   c í m : Vizek és vízpartok gerinces állatai
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Katonka
U t ó n é v : Fanni
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-03-27
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-12-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
M e g j e g y z é s : A készítő idő közben levette a prezit.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Katonka Fanni
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fauna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gerinces
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : áramvonal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : úszóhólyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kopoltyú
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ikra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ponty
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : keszeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : harcsa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hüllő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kétéltű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : béka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízimadár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : héja
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Vizek és vízpartok gerinces állatai Halak -gerinces állatok -testük áramvonalas -bőrüket nyálkaréteg borítja -csontos pikkelyek-úszóig segítségével mozognak -izmos farokúszó-úszóhólyaguk van (gáztartalmú) -oldalvonal (a víz áramlását, rezgéseit fogja fel) -légzőszervük a kopoltyú -petékkel más néven ikrákkal szaporodnak -változó testhőmérsékletű állatok Ponty: -vízi növényeket, férgeket, csigákat,rovarlárvákat eszik Dévérkeszeg: -legkisebb termetű hal -erősen szálkás Lesőharcsa: -nagy termetű -ragadozó -teste hát-hasi irányban lapított -vízfenéken tartózkodik -éjszakai állat -halakat, vízimadarakat fogyaszt Kétéltűek és hüllők Kecskebéka -izmos ugróláb -úszóhártya ujjai között -legyekkel, szúnyogokkal táplálkozik -bőrlégzést is folytat -változó testhőmérsékletű állat -petéit a vízbe raja -átalakulással fejlődik -lárva = ebihal -kétéltűek -védett állat Vízisikló -nádasokkal, bokrokkal szegélyezett vizek partján gyakoriak -1 méter hosszú -hüllők azon belül kígyók csoportjába tartozik -szarupikkelye van -változó testhőmérsékletű -mozgékony gerincoszlop -kúszik a szárazföldön,úszik a vízben -ragadozók -zsákmányukat egyben nyelik le -kétágú villás nyelv -szagmintával tájékozódik -évente többször vedlik -lágy héjú tojás -meleg talajba rakja tojásait a nap melege kelti ki -átalakulás nélkül fejlődnek Vízimadarak A vadkacsák más néven tőkés récék a leggyakoribb vizimadarunk: -teste csónak alakú -úszólába van -jó repülő -mindenevő -hímek tollazata feltűnő nőstényeké barnás -farkcsík mirigy (ezzel kenegetik a tollazatukat hogy ne ázzon el) -házi kacsa őse Barna rétihéja: -sűrű nádasokba rakja fészkét -nappali ragadozó -vízimadarak, békák, kisemlősökkel táplálkozik -izmos nagy karmú markoló láb -erős horgos tépőcsőr -védett madár -testhossza 50-60 cm -évente 1 alkalommal költ -4-5 tojást rak Fehér gólya -ember közelében fészkel -halak, rovarok, békák, kisemlősök az eledel -hosszú gázlóláb -hosszú csőr -költöző madár, a telet Afrikában tölti kora tavasszal tér vissza -testhossza 110 cm -4-5 tojást rak -fészeklakó -2 hónapos korukban repülni kezdenek Vízszennyezés, vízvirágzás Vizeinket és azok élővilágát veszélyeztetik a vízbe kerülő sok szennyező anyag. Ha mérgező anyagok kerülnek be akkor egyes élőlények szervezetébe juthat és az őket elfogyasztó állatok elpusztulnak. A vízszennyezés másik típusa amikor a településekről szennyvíz kerül a vízbe vagy környező mezőgazdasági területekről műtrágya mosódik a vízbe majd ezeknek az ásványi anyagoknak a bekerülésével elszaporodnak a vízi növények, úgynevezett vízvirágzás alakul ki. Az elszaporodó fogyasztók csökkentik a víz oxigéntartalmát. A folyamat végére az élővilág gyors pusztulásnak indul. A jelenség megelőzése a szennyvizek folyamatos tisztítása, csatornázás, ésszerű műtrágyázás. Köszönöm a figyelmet! Készítette: Katonka Fanni
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zsille Viki: Környezet- és állatvédelem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 13
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 14
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna