D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1466352174.jpg
C Í M 
F ő c í m : Amarilisz
B e s o r o l á s i   c í m : Amarilisz
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Francois
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-07-26
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2016-06-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-06-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
M e g n e v e z é s : Növényvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dísznövény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : amarilisz, virág
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az amarilliszfélék (Amaryllidaceae) a spárgavirágúak (Asparagales) rendjébe tartozó növénycsalád. Gyakran mutatós virágú, évelő, lágyszárú, hagymás növények tartoznak ide. Murvás, ernyőszerű bogas virágzatuk (az "ernyő" egyvirágú is lehet), hosszú tőkocsányuk van. Az amarilliszfélék (Amaryllidaceae) a legtöbb 20. századi rendszerezésben előfordultak, bár a Cronquist-rendszer egy igen tág értelemben vett liliomféléken (Liliaceae) belül írta le. A két családot elválasztó tulajdonság hagyományosan az Amaryllidaceae alsó állású, illetve a Liliaceae felső állású magháza. A 2003-as APG II-rendszer az Amaryllidaceae-t a monocots kládon belül a spárgavirágúakhoz, a hagymafélékhez (Alliaceae) sorolja, de megengedi utóbbiról való leválasztását is, önálló családként. Megkülönbözteti őket a többi hagymafélétől az amarillisz-alkaloidok jelenléte. Az 1998-as APG-rendszer még teljesen önálló családként kezelte. Fay és Chase (1996) az Agapanthus nemzetséget az Amaryllidaceae-be sorolják (az Agapanthoideae alcsaládba), de az APG II leírásában az Agapanthus az Alliaceae része, opcionálisan saját családot alkotva Agapanthaceae néven. Az Agapanthus felső állású magházaiban tér el a többi Amaryllidaceae-től. A 2009-es APG III-rendszer az amarilliszfélékhez csatolja a korábban önálló hagymafélék (Alliaceae) és Agapanthaceae családokat. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : ropis: Amarilisz virága
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4584x3048 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer