D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : mezei_pipacs.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mezei pipacs
B e s o r o l á s i   c í m : Mezei pipacs
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Csíkos
U t ó n é v : Luca
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-25
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-12-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Csíkos Luca
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : pipacs
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szántóföldi növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egynyári növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : őshonos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : - 30-60 cm magasra nő - vékony - felálló, fehér serteszőrök borítják - elágazó - csúcsán magányosan állnak a virágok Alap infók toktermés( mákgubó alakú ) sok apró fekete magot tartalmaz, melyek évekig csíraképesek Felhasználás Szár bimbós korában is felismerhető virágkezdemények kifeslő szirmok még gyűröttek, de hamarosan kisimulnak számuk négy élénkpirosak, alsó részükön fekete folttal Virágzat - szárnyasan szeldelt - fűrészes szél - szőrös Szirmaiból régen festő anyagot nyertek a magjából olajat préseltek Gyógynövény, teája köhögés csillapító, nyugtató, öblögető Frissen fogyasztva mérgező lehet, főleg gyerekek számára veszélyes közismert szántóföldi virág májustól októberig virágzik szántóföldeken, vetések szélén, parlagon hagyott földeken nem érdemes csokorba szedni, mert hamar lehullanak szirmai Levél Mezei pipacs Termés
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pipacs mezőn
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 8
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 9
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x592 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna