D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : viz_hotagulas.jpg
C Í M 
F ő c í m : A víz kivételes hőtágulási viselkedése
B e s o r o l á s i   c í m : Víz kivételes hőtágulási viselkedése
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szabó
U t ó n é v : Enikő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-10-03
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2015-01-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Szabó Enikő
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízügy általában
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízgazdálkodás
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Folyadékok és gázok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : víz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hőtágulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : melegítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fagyás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jég
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A víz kivételes hőtágulási viselkedése A víz kivételes hőtágulási viselkedésének biológiai hatása A víz kivételes viselkedésének fontos szerepe van a tavak növény és állatvilágának életében olyan vidékeken, ahol a telek hidegek. Amikor egy tó lehűl, a felszínen lévő lehűlt víz a tó aljára merül, mert sűrűsége nagyobb. Azonban miután a hőmérséklet eléri a 4 °C-ot, ez az áramlás megszűnik, és a felszínhez közeli víz hidegebb (és kisebb sűrűségű) marad, mint a tó alján lévő víz. Amikor a felszínen lévő víz 0 °C hőmérsékletre hűl le, a tó teteje kezd befagyni, mialatt a tó alján a hőmérséklet 4 °C marad. A jég sűrűsége kisebb a vízénél, így bármennyi jég is keletkezik, a jég a tó felszínén úszik. A víz ezért felülről lefelé fagy (minden más folyadék fagyása alulról felfelé történik), és mivel a jég rossz hővezető, a jég vastagsága csak viszonylag lassan növekszik. Ha a tó nem túl sekély, akkor az alján mindig marad valamennyi víz, még akkor is, ha a felszínét hosszú hónapokra jégpáncél borítja. Így a tó alján, a 4 °C-os vízben a növények és az állatok képesek átvészelni a kemény teleket, nem fagynak meg. Túlhűtésnek azt nevezzük, ha egy folyadékot a fagyáspontja alá hűtünk anélkül, hogy megfagyna. Ilyenkor a folyadék metastabil állapotba kerül, és kis kristálycsírák jelennek meg benne. A túlhűtött folyadékban mechanikai ráhatással (ütéssel vagy rázással) elindítható a kristályosodás, ami nagyon gyors lehet, és a folyadék a szemünk láttára fagyhat meg. A víz speciális körülmények között, lassú hűtés és rázkódásmentes állapotban hajlamos túlhűtött állapotba kerülni. Ekkor még akár -6 fokon sem indul meg a fagyás, de megfelelő laboratóriumi körülmények között akár -20 fokon is folyékonyan lehet tartani a vizet. Amikor a mechanikai hatásra megkezdődik a kristályosodás, fagyás közben megnő a folyadék hőmérséklete, körülbelül nulla fokra – ennek oka a fázisátmenettel járó energiaváltozás (amikor a folyadék megfagy, olvadáshőt kell leadnia). Melegítés közben a víz 0 °C-tól 4 °C-ig nemhogy tágulna, hanem még össze is húzódik. Megfigyeléseink azt mutatják, hogy a víz 4 °C-on tölti ki a legkisebb térfogatot. Így megállapíthatjuk, hogy a víz sűrűsége 4 °C-on a legnagyobb. A víz hőtágulása magasabb hőmérsékleteken sem követi az egyenes arányosságot. A víz fagyáskor sem követi a legtöbb folyadékra jellemző viselkedést, vagyis fagyásakor nem összehúzódik, hanem kitágul, tehát a jég könnyebb (kisebb sűrűségű), mint a víz. Tiszta víz esetén a fagyáskor fellépő sűrűségcsökkenés 8 %-os, ami igen nagy érték. Készítette: Szabó Enikő A másik meghökkentő jelenség a Túlhűtött víz esete.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdei János: A természetes vizek keménysége
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 11
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 12
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x555 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna