D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : gyuricza_andrea_hunmarchelyettmarc21.jpg
C Í M 
F ő c í m : HUNMARC helyett MARC 21
B e s o r o l á s i   c í m : HUNMARC helyett MARC 21
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : az első év tapasztalatai
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Gyuricza
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-01-30
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2017-04-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Networkshop
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Gyuricza Andrea
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítástechnika általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bibliográfia
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ősnyomtatvány
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : folyóirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hálózat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szabvány
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2017
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Szeged
G e o N a m e s I d : 715429
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : HUNMARC helyett MARC 21 az első év tapasztalatai Gyuricza Andrea MTA KIK fiatal kutató Miből indultunk ki? ALEPH HUNMARC Báziskódok Űrlapok Authority rekordokat készítünk (besorolási adatok) Sorozati rekordokat készítünk Átemelés ( Z39.50) Fix programok (véglegesítés) Miből indulunk ki? Vegyes kötetkezelés (774, 300, 245 anp) Rekordkapcsolás LKR mezővel (Aleph kapcsolati mező) a sorozati tagok rekordjait a sorozati főlappal a részcímes művek rekordjait a folyóirat füzet rekordjával a monografikusan feldolgozott évkönyvek számait az évkönyv (CR formátumú) rekordjával a kolligátumi tagokat egymással Objektumcsatolás ADAM-ban Szakinformatikai osztály (+ programozás mostantól) Ex-libris: Primo Discovery, Metalib, SFX MTA KIK gyűjtemények Törzsgyűjtemény Keleti gyűjtemény Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye Mikrofilmtár Lukács-Archívum + REAL Repozitórium Eddigi rekordok Normál feldolgozó munka Kurrens anyagok feldolgozása Hagyatékok feldolgozása Korábbi konverziók, betöltések Pályázatok, projektek (perzsa, héber, török, RMK I.) Retrokonverziós pályázatok Rövidített leírások (kölcsönzésben készített) Dokumentumok Könyvek (kurrens, hagyatéki, régi könyves állományrészek) Kéziratok, ősnyomtatványok, antikvák, régi levéltári anyagok Folyóiratok Disszertációk Mikrofilmek CD/DVD/adatbázis Térképek Érmek, tárgyak, "ereklyék" + elektronikus dokumentumok MARC21 könyvtárunk célja a nemzeti és nemzetközi könyvtári hálózatba minél pontosabb és egységesebb adatokkal történő bekapcsolódás a legmodernebb formátumú rekordokkal WorldCat - további célok a könyvtár állományának megjelenítése a világkatalógusban, aktívabb részvétel a nemzetközi kölcsönzésben, a digitális másolatrendelés és a repozitóriumban közzétett digitalizált tartalmak használatának elősegítése Alapelvek MARC 21-től nem térünk el (https://www.loc.gov/marc/bibliographic/) Egységes leírás a különböző gyűjteményrészekben Egy mű egy leírás (művet írunk le, nem példányt) Minden rekordnak legyen példányrekordja a megfelelő helyen (függetlenül a hordozótól) Minden rekordnak legyen érvényes formátuma/báziskódja Egységes 852-es mező struktúra (raktári jelzet) 774-es kötetkezelés Kiemelt figyelem az LDR és 008 mezőknek (Primo) Kerüljük a helyi mezők használatát Szabványok MSZ 3424-1:1978 Könyv szabvány (MSZ) KSZ/1:1999 Bibliográfiai leírás. Kartográfiai dokumentumok KSZ/2:2000 Bibliográfiai leírás. Elektronikus dokumentumok KSZ/3:2001 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok KSZ/5:2005 Földrajzi nevek, mint adatbázisrekordok tárgyi hozzáférési pontjai  KSZ/6:2009 Bibliográfiai leírás. Régi nyomtatványok MSZ 3440-1:1983 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Fogalommeghatározások. 5 p. (Utolsó helyesbítése megjelent: 1988.) MSZ 3440-2:1979 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személyek nevei. 32 p. (Helyesbítése megjelent: 1988.) MSZ 3440-3:1983 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Testületek neve. 28 p. (Helyesbítése megjelent: 1988.) MSZ 3440-4:1986 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Címek. 13 p. Átállás/konverzió 2016 január 1-től HUNMARC helyett MARC 21 az átállást a Szakinformatikai Osztály irányította 2015 végén összeállítottuk a konverziós táblázatot értelmeztük, hogy melyik HUNMARC mező és almező, melyik MARC 21-es mezőbe és almezőbe kerüljön, és milyen formátumban Fejtörők Konverzió Megszűnt mezők/almezők Új mezők/almezők Szabvány értelmezés ISBD - MARC21 összeegyeztetés Leszámolandó karakterek kezelése (ahol nincs indikátor) Rendszer sajátosságok Nem gregorián naptár szerinti évek 008-ban 880 (egyéb írásrendszer) indexproblémák 830 beemelésnél névelő problémák Duplum leírások kezelése Kötelező mezők/almezők meglétének ellenőrzése check táblákkal (1 formátum - több dokumentumtípus) Közös gondolkodás, segítségnyújtás A javítások és a csatlakozás kapcsán több problémával találkoztunk, amit nem sikerült megoldanunk, vagy csak bonyolult módszerekkel. Kérdéseinket összegyűjtve felkeresünk más könyvtárakat a tapasztalatcsere érdekében: Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárában a WorldCat csatlakozási tapasztalataik megbeszélése végett (Corvina, MARC 21) Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárával folyamatos kapcsolatban állunk (Aleph, MARC 21) Házi szabályzat a szabályzatok megírásánál a magyar és nemzetközi szabványokat tekintettük kiindulásnak ezt feleltettük meg a MARC 21-es mezőknek és figyelembe vettük a DEENK és az ELTE MARC 21-es útmutatóit alkalmazkodtunk a MOKKA/MOKKA-R előírásaihoz több szabályzatot készítettünk monografikus és többkötetes művek (kolligátum, régi könyvek) időszaki kiadványok (sorozatok, részcímesek, évkönyvek) elektronikus dokumentumok Authority tételek kartográfia folyamatban: számítógépes fájl, kézirat, tartalmi feltárás Próbáltuk megtalálni azt a módszert, amivel elkülöníthetők a különböző fizikai példányokra vonatkozó speciális jellemzők egy leíráson belül a megjegyzés mezőknél használható $5 almezővel oldottuk meg például ha egy adott mű megtalálható a Kézirattárban, a Nemzeti Casino-ban és egy törzsgyűjteményi hagyatékban is, csak egy leírást készítünk, ahol egyértelműen kiderül, hogy melyik raktári jelzetű példány, melyik gyűjteménybe tartozik, milyen speciális tulajdonságai vannak (beszerzés forrása, proveniencia, tulajdonosi bejegyzés, pecsét, kötés) lefordítottuk a MARC 21-et, erre épül a házi szabályzat és a mezősúgó a házi szabályzat alapján építjük fel a mezősúgókat, így a szabályzat frissítése esetén a súgót is aktualizálni kell (a MARC 21 is frissül) megadjuk a rendszernek a dokumentum formátumokhoz tartozó kötelező mezőket/almezőket, így azok megléte nélkül nem menthetők el a rekordok feldolgozásnál előnyben részesítjük a rekordok átemelését más könyvtárak adatbázisaiból az átemelés tényének jelölését minden esetben kötelezővé tettük a véglegesített rekordokban (040, SID) az átemelt rekordot véglegesítjük egy fixáló programmal, ami a legfontosabb mezőket hagyja csak a rekordban és kitörli a példányra vonatkozó és helyi mezőket ezt vetjük össze a kézben tartott könyvvel, ami alapján javítjuk és kiegészítjük a példányjellemzőkkel és példányadatokkal. az olyan almezők esetén, melyek tartalma részben előre meghatározható, a leggyakrabban előforduló kifejezéseket egy sablon listába tettük, melyek így néhány kattintással beemelhetők (CTRL+F8) a hibalisták alapján, elemezzük a mezők tartalmát, mintákat, sémákat állítunk fel, melyek alapján az adott tartalmú mezőket át tudják helyezni egy másik mezőbe szükség esetén programozással javítunk amennyiben nincs lehetőség csoportos áthelyezésre, egyesével, rekordonként, online javítjuk a mezőtartalmakat Dokumentum tipológia Nehézkes az adattisztítás a nagy halmazokban BAS=11 (627.973 db) Azonos követelmények vonatkoznak különböző dokumentum típusokra BK formátum: könyv, kézirat, elektronikus dokumentum CR formátum: folyóirat, sorozat Ezek kiküszöbölésére új dokumentum tipológiát vezettünk le Dokumentum tipológia - BK Dokumentum tipológia - CR Dokumentum tipológia - CF Dokumentum tipológia - MU Dokumentum tipológia - MP Dokumentum tipológia - VM Dokumentum tipológia Az új típusok kidolgozását követően a következő lépésekre volt szükség: az ALPEH-ben is létrehoztuk az új formátumokat (FMT) és TYP mezőket, módosítottuk az ellenőrző, ún. check-táblákat és - ahol szükség volt rá - a megjelenítési és index-táblákat, beállítottuk az új formátumoknál előforduló érvényes LDR és 008 értékeket, pontosítottunk a hibaüzeneteken, aktualizáltuk a feldolgozási űrlapjainkat, új átemelési módszert alakítottunk ki, átdolgoztuk a véglegesítő (fix) és egyesítő (merge) programjainkat. Céljaink/reményeink Hatékonyabb ellenőrzés már rekordbevitelnél Kisebb, homogénebb javítási halmazok Egyszerűbb csoportos visszamenőleges javítás Dokumentum típus szerinti keresés a Primo-ban Elektronikus dokumentumok könnyebb kezelése minden formátumon Gördülékeny betöltés a WorldCat-be, MOKKA-ba, MOKKA-R-be Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kajári Katalin, Ficzere Éva: Integrált könyvtári rendszerek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 30
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna