D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1264761632.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bereg kincse 1.
B e s o r o l á s i   c í m : Bereg kincse 1.
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : hajna
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-03-29
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-01-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kézműipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Beregi keresztszemes hímzés. Sukta Bertalanné, beregdaróci népi iparművész remeke ez a függöny. Méltán nyerte már meg a 2. országos pályázatot. Ez a szépség a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából a Magyar Kézműves Remek Díj kiállításán tekinthető meg a Mezőgazdasági Múzeumban.
A hímzés nagyon korán hozzátartozott a leányneveléshez.‭ ‬A főúri kastélyokban fontos szempont volt,‭ ‬hogy a‭ "‬vendéglányokat‭" (‬más főúri családok leányait‭) ‬a ház úrnője képes-e magas színvonalon megtanítani kézimunkázni.‭ ‬Mária Terézia már‭ ‬1762-ben rendelettel kötelezte az egyházi iskolákat az árvaházakban a kézimunka oktatásra.‭ ‬A népiskolákban‭ ‬1868-től vezették be a kézimunka-oktatást. A hímzés gyorsan‭ "‬nemzetközivé‭" ‬vált:‭ ‬a szövőipar fejlesztésére királyaink már a XII.‭ ‬századtól külföldi mestereket hívtak az országba.‭ ‬Az igazi fellendülés Mátyás király korában volt,‭ ‬amikor olasz szövőmesterek érkeztek a királyi udvarba.‭ ‬A hímvarró mesterség is hamar önálló mesterséggé vált,‭ ‬céhekbe tömörültek,‭ ‬s a kötelező vándorlás lehetővé tette számukra idegen országok mestermunkáinak megismerését.‭ ‬A török hódoltság nyomán került be sok keleti minta kézműiparunkba,‭ ‬ennek nyomán indult virágzásnak egy sajátosan magyar hímzésforma,‭ ‬az úri-hímzés. A kelengyéjüket készítő lányok körében volt nagyon népszerű ez a mutatós hímzési forma.‭ ‬Leggyakrabban törölközőkre,‭ ‬kenyereskosárba,‭ ‬esküvői kendőkre hímeztek.‭ ‬A minta színvilága kék-piros,‭ ‬az uralkodó motívumok a virágok,‭ ‬indák,‭ ‬madarak.‭ ‬A Beregi Múzeumban (Vásárosnamény) a mai napig gyönyörű textilkollekció látható.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Múlt a mában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1149x1649 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 230 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer