D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1552911083.jpg
C Í M 
F ő c í m : Emlékmű
B e s o r o l á s i   c í m : Emlékmű
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Horváthné Emons
U t ó n é v : Györgyi
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Búza
U t ó n é v : Barna
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1910-2010
V I A F I d : 33841935
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Zilahy
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1917-1993
V I A F I d : 107238763
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-01-21
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2019-03-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2019-03-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szovjet-magyar barátság emlékműve
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az alkotás eredetileg a X. kerületben, az Óhegyen frissen átadott Magyar Szovjet Barátság Parkban lett felállítva. A kb. 6 méteres enyhén ívelt falon kerámia dombormű látható. A kompozíción két feltartott kezű nőalak látható, egyik kezében zászlóval. Felettük galambok röpködnek, és a tetején az elmaradhatatlan ötágú csillag. A művet a felszabadulás 30. évfordulóján avatták. Az emlékmű Búza Barna és Zilahy István Ybl-díjas közös munkája. Eredetileg az elkészítését Kisfaludi Strobl Zsigmondra és a neves szovjet mesterre, Jevgenyij Vucseticsre bízták. A két idős ember már levelezésbe kezdett a közös munkát illetően, de sajnos mind ketten elhunytak.
Az emlékműnek van egy másolata is Moszkvában.
(Forrás: https://www.kozterkep.hu/13138/a-magyar-szovjet-baratsag-emlekmuve)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : tulip: Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc központi emlékműve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4000x6000 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer