D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : lenart_krisztina_elte_oktatasfejlesztes.jpg
C Í M 
F ő c í m : Otthon a digitális pedagógia területén
B e s o r o l á s i   c í m : Otthon a digitális pedagógia területén
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az ELTE Oktatási Igazgatóság oktatásmódszertani támogató munkája az online tanulásmenedzsment-környezetekkel összefüggésben
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Cseszregi
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Dr.
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Tóth-Mózer
U t ó n é v : Szilvia
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Dr.
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Lénárt
U t ó n é v : Krisztina
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-14
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2022-04-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Dr. Cseszregi Tamás, Dr. Tóth-Mózer Szilvia, Lénárt Krisztina
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Informatika az oktatásban
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Egyetemi Könyvtár és Levéltár
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : digitális technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : módszertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : e-learning
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : videodokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : előadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanfolyam
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hírlevél
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2022
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Otthon a digitális pedagógia területén
Az ELTE Oktatási Igazgatóság oktatásmódszertani támogató munkája az online tanulásmenedzsment-környezetekkel összefüggésben
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Otthon a digitális pedagógia területén Az ELTE Oktatási Igazgatóság oktatásmódszertani támogató munkája az online tanulásmenedzsment-környezetekkel összefüggésben Dr. Cseszregi Tamás - Dr. Tóth-Mózer Szilvia- Lénárt Krisztina ELTE Oktatási Igazgatóság NETWORKSHOP 2022. április 20-22. Az ELTE online tanulásmenedzsment-környezete Neptunnal szinkronizált LMS rendszerek - Canvas, Moodle MS Teams Panopto előadás-rögzítő rendszer Az ELTE Panopto előadás-rögzítő rendszer Minden ELTE campuson jól felszerelt Panopto-tanterem Moodle és Canvas integrációval Kereshetőség Felirattal és kvízekkel bővíthető OKTIG OTO Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztály Módszertani képzések Egyszemélyes vagy kiscsoportos konzultációk Valós idejű támogatás emailen és telefonon (Teams) Új IKT eszközök beszerzése és támogatása Honlap (kézikönyvek, praktikus képernyővideók, cikkek) Kurzusfejlesztési támogatás pályázati formában Oktatásmódszertani képzések Az oktatók növekvő munkaterhelésének hatása A digitalizáció hozta új kihívások az oktatókat tovább terhelik A jelentkezők 30% elvész Az elmaradt képzések szervezési költsége kidobott pénz Alternatív irányok felkutatása Igényfelmérés Self-paced (önjáró) online kurzusok NETWORKSHOP 2022. április 20-22. Rendezett és rendszerbe foglalt tananyagok és feladatok összessége Egyéni haladási ütem Tanulási útmutató segít Tesztek, kérdésbankból felépülő kvízek Fórum Igazolás a képzés elvégzéséről Az ELTE self-paced (önjáró) online kurzusai Figyelemreméltó előadások A tükrözött osztályterem lehetőségei a felsőoktatási gyakorlatban A Canvas LMS haladó használata Canvas kvízek és kérdésbankok Interaktív prezentációk a Wooclap alkalmazással Grafikai alapok: Betűk és színek Bevezetés a grafikai tervezés alapjaiba Drop-in sessions-miniképzések Nem szükséges előre jelentkezni Link a csatlakozáshoz Kisebb téma alapos bemutatása 30 perces Informális tudásmegosztás Felvételről később is elérhető Oktatásmódszertanihírlevél Belső levelezőlista Közvetlen reklám Módszertani hírek Képzések, pályázatok hirdetése Tematikus válogatás szakmai cikkeinkből LMS újdonságok Ajánlók, kitekintések https://www.elte.hu/elearning Köszönjük a figyelmet! Dr. Cseszregi Tamás - Dr. Tóth-Mózer Szilvia - Lénárt Krisztina ELTE Oktatási Igazgatóság NETWORKSHOP 2022. április 20-22.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sere Péter: A Digitális Oktatási Stratégia (DOS) és a pandémiás igények kihívásai az MVM NET Zrt. számára
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 13
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 13
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2022
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna