D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1588596316.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az első versenyző
B e s o r o l á s i   c í m : Első versenyző
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : hu
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-07-27
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2020-05-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2020-04-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kertészeti növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dísznövény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gladiólusz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szeged
G e o N a m e s I d : 715429
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Karantén idején otthon, a házunk táján, és rövid egészségügyi séták alkalmával készültek Egyesületünk tagjainak fotói.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kardvirág (Gladiolus) a nősziromfélék (Iridaceae) családjába tartozó nemzetség. Évelő, hagymás növények. A nemzetség a Gladiolus nevet a római gladiátorok kicsi kardjáról kapta. A nemzetségbe hozzávetőlegesen 250 faj tartozik, ebből 10 faj él a mediterrán Európában és Ázsiában, a többi Fekete-Afrikában. A fő elterjedési területük (163 faj) a csupán Namíbia és a Dél-afrikai Köztársaság déli részén elhelyezkedő fokföldi flórabirodalom (Capensis). Kerek, részarányos gumókból nőnek, a hagyma barnás, rostos hártyák több rétegébe burkolózik.
A száraik általában elágazás nélküliek, miközben 1-9 keskeny, kard alakú, hosszanti barázdált leveleket növesztenek, amik be vannak zárva egy vesszőhüvelybe. A levélpengék keresztmetszetben lehetnek simák vagy kereszt alakúak. Az illatos füzérvirágzatok nagyok és egyoldalúak, 2 bőrszerű, zöld murvalevél által mindegyik elnyúlik. A csészelevelek és a szirmok megjelenésben majdnem azonosak. A háti csészelevél a legnagyobb miközben a három porzószál fölé hajol. A kereskedelemben kapható kardvirág fajok, fajták és hibridek a magyarországi éghajlat mellett általában nem télállóak (kivéve a G. communis fajtákat), ezért a hagymákat az első fagyok előtt ki kell ásni és fagymentes helyre kell vinni. Tavasszal, áprilisban 10 cm mélyre ültethetők (a nagyobb fajtákat mélyebbre). Az apró fiókhagymákkal szaporítható, de ezek a növények csak 2-3 év elteltével virágoznak. A kardvirág jobban kedveli a kissé homokos talajt, de bármilyen talajban megél. Teljes napfényt igényel.
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kardvir%C3%A1g)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : csicsi bubu: pirulva ...
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2736x3648 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 350 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer