D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1589637352.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sötét lila klematisz
B e s o r o l á s i   c í m : Sötét lila klematisz
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-09-27
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2020
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kertészeti növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dísznövény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kúszónövény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : boglárka rend
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sötét lila klematisz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kerti iszalag (Clematis x jackmanii) a boglárkafélék (Ranunculaceae) családjába tartozó cserje. A 19. század közepétől kezdve Nyugat-Európában több kelet-ázsiai faj bekeresztezésével a nagyvirágú és szebbnél szebb fajták egész sorát állították elő. A fajták skálája óriási, a hófehértől a rózsaszín és piros különböző árnyalatain keresztül egészen a mély sötétliláig terjed. Nagy részük nem újkeletű és többnyire nyugat-európai szaporítóüzemekből hazánkba kerül, majd nálunk fokozatosan "kikopik" a szortimentből. A pusztulás gyakran egyes fajták fokozott talajigényére, a szárazsággal, a talaj nyári felhevülésével vagy téli átfagyásával szembeni érzékenységre vezethető vissza, de még gyakoribb az ún. klematisz hervadás okozta pusztulás. A kerti iszalag és egyéb nagyvirágú hibridek elsősorban házikertbe, ritkábban az igen intenzíven fenntartott parkokba alkalmasak, kisebb pergolák, virágrácsok befuttatására. Általában keleti fekvésben, vagy félárnyékban érzik jól magukat. Tövüket télire érdemes takarni,ajánlatos a rendszeres metszésük. Szaporításuk, a tiszta fajok magját érés után azonnal a szabadba vetjük. A nagyvirágú fajták szaporításmódja a téli üvegházi oltás, egyrügyes szemlapok felhasználásával, az erdei iszalag fiatal magcsemetére vagy gyökérdarabjaiba. Jelenleg a leggyakoribb a speciális módon elvégzett és hormonkezeléssel kiegészített zölddugványozás.
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kerti_iszalag)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : gobelin: Iszalag csokor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4320x3240 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer