D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : KkStB_20_0.jpg
C Í M 
F ő c í m : KkStB 20 0
B e s o r o l á s i   c í m : KkStB 20 0
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Tábla
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-06-07
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2015-09-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Gépészet, automatizálás
A l t é m a k ö r : Motorok
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Közúti közlekedés
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Tömegközlekedés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : mozdony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : villamos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1905
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Montafonerbah BCDM 1 (később kkStB 20.01) villamos motorkocsija
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kkStB 20.0 villamos motorkocsisorozat volt a k.k. österreichischen Staatsbahnennél.
Mindkét jármű 1905-ben készült a Siemens-Schuckert (elektromos felszerelés) és a Grázi Vagongyár-ban a Montafonerbahn-nak, melynek üzemeltetését a kkStB végezte. 650 V egyenáram-al üzemelt, két Lyra áramszedője volt, csomagtere és külön 2. és 3 osztálya.
A járművek az első világháború után is megmaradtak eredeti vonalaikon, azaz 1918 után a BBÖ állományába kerültek, és csak az üzemeltetési szerződés végén, 1926. augusztus 1-ével kerültek vissza a Montafonerbahnhoz.
A20.002-es 1949-ben Ci 6 (később BDi 10.106) típusú személykocsivá építették át, a 20.001 gépi berendezését 1953-ban a ET 10.102-ben újra felhasználták.
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/KkStB_20.0)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mk48-as mozdony a Mátravasút Gyöngyös állomásán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2152x1226 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer