D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : somorjai_noemi_egeszsegfejleszto_felsooktatas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egészségfejlesztő jól-léti programok a felsőoktatásban
B e s o r o l á s i   c í m : Egészségfejlesztő jól-léti programok a felsőoktatásban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hogyan segítheti elő az oktatási intézmény a meleg fiatalok egészséges életvitelét?
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Somorjai
U t ó n é v : Noémi
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-09-23
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2015-11-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Somorjai Noémi
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Gyermekek, ifjúság
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Erotika, szexualitás
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Kisebbségek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : leszbikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homoszexualitás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : biszexualitás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : transzszexualitás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hátrányos megkülönböztetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemi diszkrimináció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermeknevelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatásügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatási módszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egészségügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : segítségnyújtás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2015
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Egészségfejlesztő jól-léti programok a felsőoktatásban
Hogyan segítheti elő az oktatási intézmény a meleg fiatalok egészséges életvitelét?
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Egészségfejlesztő jól-léti programok a felsőoktatásban Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár 2015.november 27. Hogyan segítheti elő az oktatási intézmény a meleg fiatalok egészséges életvitelét? Somorjai Noémi informatikus könyvtáros Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Harkai Schiller Pál Könyvtár somorjai.noemi@med.semmelweis-univ.hu Miért nem lehet figyelmen kívül hagyni a meleg, leszbikus, biszexuális és transznemű fiatalok jelenlétét az oktatásban 1. Túlságosan kevés, etikailag is kifogásolhatóan minimális információval rendelkezünk a meleg fiatalokat érintő oktatási, lélektani, egészségügyi kérdésekről Már nem ütközik törvénybe a beleegyezésen alapuló kapcsolat egyneműek között (1961. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről 279. § a) Miért nem lehet figyelmen kívül hagyni a meleg, leszbikus, biszexuális és transznemű fiatalok jelenlétét az oktatásban 2. Már nem betegség, az Amerikai Pszichiátriai Társaság 1973-ban törölte a DSM II.-ből A KSH 2009 óta szolgáltat adatokat a bejegyzett élettársi kapcsolatban élő párokról (Magyar Statisztikai Évkönyv, KSH 2010.) Arányuk a társadalomban 3-5 % (Dr. Takács Judit szóbeli közlése) -- 5-10 % (Irodalmi adatok angol nyelvterületen) Demográfiai adatok példaként az Egyesült államokból 2007. évi adat szerint 14 millió főre teszik azon gyermekek számát az Egyesült Államokban, akiket egynemű párok nevelnek. Számuk öt év alatt 30 %-kal nőtt a 2000-es években Walsh, F: Normal family processes. Growing diversity and Complexity, 2007. Same-Sex Unions in Premodern Europe John Boswell, 1994. Történeti kutatásai szerint az azonos nemű párok egybekelése a koraközépkorig egyházi áldásban részesült Európa számos területén Boswell történész és nyelvész professzor, 17 nyelven írt és olvasott, többek között óegyházi szlávul, ógörögül, arabul, héberül, akkádul, örményül és latinul. WHO: Improving the health and well-being of lesbian, gay bisexual and transgender persons. Report 2013. May WHO Jelentés a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyek egészségének és jóllétének előmozdításáról 1. Kutatások és adatok hiánya 2. LMBT személyek egészségi állapota rosszabb, mint az átlagpopulációé 3. Az LMBT személyek akadályokba ütköznek az egészségügyi ellátás igénybevétele során 4. Férfiak (MSM) és a transzneműek magas HIV fertőzöttsége 5. Szembesülnek: intézményesült előítéletek, gyakoribb párkapcsolati és társas stressz, társadalmi kirekesztés, családon belüli kirekesztés, elhanyagolás, homofóbia, erőszak, internalizált homofóbia 6. Magasabb az öngyilkossági gondolatok és kísérletek, a depresszió, dohányzás, alkoholfogyasztás és droghasználat körükben 7. Iskolai zaklatás (65 %, UK), fizikai bántalmazás (25 %, UK) Hogyan segíthetjük a meleg fiatalok szüleit Coming-out - Előbújás Megdöbbenés, krízis, gyász - nem lehet unokám... Félelem a kiközösítéstől, elszigetelődéstől Félelem a vallási előírások áthágásától Pozitív példaképek, sikeres meleg életutak láthatóságának hiánya Információhiány: hogyan élnek a melegek, nevelhetnek-e gyerekeket LaSala, M.: Lesbians, Gay Men, and Their Parents: Family Therapy for the Coming-Out Crisis. Family Process 2000. Vol.39. 67-81 Kilábalás a krízisből Új ismeretek, információk beszerzése - könyvtárakból, könyvekből, folyóiratokból, honlapokból, melegeket segítő szervezetektől Megkérdőjelezték egyházuk álláspontját a melegekről Átértékelés Elfogadóbb vallás, vallási közösség vagy lelkipásztor keresése Megnyugvás, helyre áll a családi béke, érzelmi viharok elcsitulnak Gyermekük melegségének elfogadása Melegek (LMBT kisebbség) helyzetének megismerése és elfogadása Szülő és gyermek közti kommunikáció helyreállítása A meleg barát elfogadása és meghívása a családi otthonba LaSala, M.: Lesbians, Gay Men, and Their Parents: Family Therapy for the Coming-Out Crisis. Family Process 2000. Vol.39. 67-81. Student Mental Health Program (Kalifornia) Hallgatói Mentális egészség program Rizikófaktorok 1. az iskolai ellenséges légkör 2. elutasító család Következménye elszöknek otthonról, droghasználat, öngyilkosság, kockázatos szexuális egészségmagatartás Toomey: Gender noncomforming lesbian, gay, bisexual and transgender youth. Devel. Psychol 2010. Student Mental Health Program Hallgatói Mentális egészség program Védőfaktorok Legalább egy támogató felnőtt, akire a diák támaszkodhat Melegeket támogató irányelvek és állásfoglalások Zaklatást kizáró oktatás Biztonságos övezet : olyan helyek a campuson, ahol támogatják identitásának felvállalását, diáktanácsadó, meleg klub, meleg barát tanárok, stb. Mit kellene a szülőknek tenniük Nyíltan beszélgessenek gyermekükkel a lehetséges szexuális orientációkról, másságról Mutassanak szeretetet gyermekük irányában Akkor is támogassák gyermekük (nemi) identitását, ha az számukra furcsa Álljanak ki meleg gyermekükért, ahol hátrányos megkülönböztetés éri őket Hozzanak létre Melegek Szülei, Barátai és Pártolói Társasága egyesületet Fogadják szívesen otthonukban gyermekük meleg barátait A szülők is felvállalhatják meleg gyermeküket! Háttér Társaság LMB Egészségügyi Kutatás, 2015. LMBT emberek iskolai tapasztalatai kutatás, 2010. Azonos nemű párok és Gyermekvállalás kutatás, 2015. Egy gyermek felnevelésének ára Akár 25 millió forint http://www.origo.hu/gazdasag/gazdasag-plusz/20130626-egy-csaladi-haz-ara-van-a-gyerekben-15-25-millio-forint-egy-gyerek-felnevelese.html Mekkora a valószínűsége, hogy a családban születendő gyermek később meleg (LMBT) felnőtté válik ? MaGASABB ÖNGYILKOSSÁGI MUTATÓK a szexuális kisebbséghez tartozó serdülők körében 2 - 7-szer nagyobb az öngyilkossági kísérletek aránya heteroszexuális kortársaikhoz képest Frankowski, B.L. and the Committee on Adolescence.: Sexual Orientation and Adolescents. Pediatrics 2004. Vol. 113. No. 6. p. 1827-1832. Trevor Project: Öngyilkosság megelőzés LMBTQ fiataloknak (USA) Az öngyilkosság a 2. halálozási ok a 10-24 éves korosztályban 41 % nem jut megfelelő mentális segítséghez anyagi okokból kevésbé jutnak el lelki segítőkhöz kevésbé tudnak találkozni barátaikkal kevésbé tudnak csatlakozni LMBT közösségekhez E három tényező létfontosságú a LMBTQ fiatalok öngyilkossági kockázatának csökkentésében. Magyarországon hívható segélyvonal www.ifightdepression.com/hu info@eaad.hu Joint Action on Mental Health and Well-Being Európai szintű depresszió és öngyilkosság megelőzési program megállapítása szerint az egyik fokozottan veszélyeztetett csoport a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű kisebbség. Számukra is ajánlásokat kell kidolgozni és az érintettekhez eljuttatni 2016-ig. Magyarországi együttműködő partner az intézetünk Szenzitivitás növelő tréning Tanárokat, (könyvtárosokat, szociális munkásokat) segítő program az előítéletek csökkentésére különböző hátrányokkal bíró - nemi identitásbeli, nemzetiségi, fogyatékkal élő, szexuális kisebbségi, vallási alapú, évismétlő - tanulók és hallgatók közösségi integrációjára. Segít beleélni magunkat az ő élethelyzetükbe. Összegzés A melegség nem betegség A kisebbségi állapottal járó kisebbségi stressz és a társbetegségek, mint depresszió, fokozott öngyilkossági késztetés gyógyítható A család, a tanárok, kortársak, az egészségügyi szolgálat, védőnők, szociális munkások, felnőtt képzés oktatói közös erőfeszítésével csökkenthető a kirekesztettség érzése szexuális kisebbségi hallgatók körében Jelen helyzetben nagy terheket ró az egészségügyiekre és az egész társadalomra a LMBT személyek ellátása Paradigmaváltásra van szükség a közfelfogásban, az oktatási intézményekben, az egészségügyben, hogy a szexuális kisebbség tagjai is egészséges életet élhessenek Iskola LMBT diákok számára Manchesterben További irodalom Somorjai N. Homoszexuális (LMBT) fiatalok a gyermekorvosi ellátásban? GYERMEKGYÓGYÁSZAT 2015. 66. 5. 325-326. Somorjai N. A szexuális kisebbségekhez tartozó fiatalkorúak nemi nevelése. Pályázati anyag a Nemi (szexuális) egészségnevelés megalapozását célzó pályázatra. Publikálás alatt. Somorjai N. Szexuális kisebbségek: A homoszexualitás speciális kezelése az egészségügyi ellátásban. PSZICHOLÓGIA & PRACTICUM 2015. 1. 3. 28-29. Somorjai N. Meleg fiatalok az iskolában. A könyvtáros feladata az egészséges énkép és identitás megtalálásában. "Fókuszban a pedagógus mesterség" A köznevelés és a felsőoktatás együttműködésének elmélyítése a pedagógusképzés megújításáért, II. Nemzetközi inter- és multidiszciplináris konferencia. Vonyarcvashegy, Magyarország, 2014.10.17., Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézete https://www.researchgate.net/publication/267149548_Meleg_fiatalok_az_iskolban_-_a_knyvtros_feladata_az_egszsges_nkp_s_identits_megtallsban_LGBTIQ_youth_at_school._The_potential_role_of_librarians'_in_finding_healthy_self-image_and_gender_identity Somorjai N. Reducing suicide risk of LGBTQ library users. World Library and Information Congress 2014 Lyon, France: Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge. Konferencia helye, ideje: Lyon, Franciaország, 2014.08.16-2014.08.24. 2014. pp. elektr.-1031. https://www.researchgate.net/profile/Noemi_Somorjai2/publications
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Somorjai Noémi: A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) emberek betegjogi helyzete : Mit érdemes tudni a betegeknek és az egészségügyi szolgáltatóknak?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 27
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 27
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna