D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hu_b1_74255_1_00171.jpg
C Í M 
F ő c í m : A győri ispita-templom
B e s o r o l á s i   c í m : Győri ispita-templom
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár Digitalizáló Osztály
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-01-06
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család története
S z e r z ő : Bártfai Szabó László
M e g j e l e n é s : Budapest : [Stephaneum Ny.], 1911-1926
L e l ő h e l y : https://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1571264
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országos Széchényi Könyvtár
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyházak, egyházpolitika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egyházi épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Győr
G e o N a m e s I d : 3052009
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A győri ispita-templom
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Széchenyi György győri püspök 1666-ban alapítványt hozott létre az idős magyar polgárok otthonának létrehozására és fenntartására. Ennek szomszédságában épült fel 1735-re a magyar ispita templom. Tervezője Wittwer Márton kármelita szerzetes volt. A barokk istenháza tornya nem a homlokzatba épült be, hanem a szentély mellé. Az eredetileg Szent Erzsébet tiszteletére épített templom főoltárára később Szent Anna képe került. A kép bal oldalán Szent József, jobb oldalán Szent Joachim aranyozott faszobra áll. Az oltárfelépítmény szélső oszlopainak tetején egy-egy angyal áll, a belső oszlopfőkön a Fiúisten és az Atyaisten ülőszobra látható, a Szentlélek-szimbólum (galambszobor) a kerek ablak színes üvege elé került. A mellékoltár 1740 körül festett Szent Erzsébet képének két oldalán Nepomuki Szent János és Szent Miklós püspök aranyozott faszobrai állnak. Az oltár felső részén Szent Mártont ábrázoló olajfestmény, alul üvegszekrényben a prágai kis Jézus szobra látható."
(Forrás: https://sacravelo.eu/szent-anna-magyar-ispita-templom)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A győri ispita-templom képe szintén helyszíni eredeti felvétel. "
(Forrás: Bártfai Szabó László: A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család története. I. 1252-1732.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A győri székesegyház kapuja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2108x2908 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna