D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hu_b1_74255_2_00499.jpg
C Í M 
F ő c í m : A család a bécsi kongresszus idejében
B e s o r o l á s i   c í m : Család a bécsi kongresszus idejében
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár Digitalizáló Osztály
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-01-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család története
S z e r z ő : Bártfai Szabó László
M e g j e l e n é s : Budapest : [Stephaneum Ny.], 1911-1926
L e l ő h e l y : https://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1571264
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országos Széchényi Könyvtár
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Széchényi Pálné Meade Carolina (1794-1820)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Széchényi Franciska (1783-1861)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Széchényi Pál (1789-1871)
V I A F I d : 72170026
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Széchényi Ferenc (1754-1820)
V I A F I d : 15562477
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Zichy Károly (1753-1826)
V I A F I d : 47892618
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Széchényi Ferencné Festetics Julianna (1753-1824)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Zichy Ferdinánd (1789-1862)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Széchenyi István (1791-1860)
V I A F I d : 39390131
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Széchényi Lajos (1781-1855)
V I A F I d : 121505877
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bécs
G e o N a m e s I d : 2761369
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A család a bécsi kongresszus idejében
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A család tagjai a bécsi kongresszus idejében; balról jobbra : Széchényi Pálné Meade Karolina, Fanny grófnő, Pál gróf, Széchényi Ferencz, Zichy Károly, Széchényi Ferenczné, Zichy Ferdinand, Zichy Ferencz, Széchenyi István, Lajos és neje, Zichy Julia. Batthyány né kisebb albuma nyomán közöljük eredeti nagyságban."
Forrás: Bártfai Szabó László: A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család története. II.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A bécsi kongresszus szereplői
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1670x766 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna