D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1231237550.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zsinagóga a Rumbach utcában
B e s o r o l á s i   c í m : Zsinagóga a Rumbach utcában
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Margit
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-06-29
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-01-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Judaizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : zsinagóga
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ablak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : torony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Rumbach utcai zsinagóga az európai zsinagóga-építészet kiemelkedő darabja. Otto Wagner (1841-1918), a régi századforduló legkiemelkedőbb bécsi építésze tervezte 1868-ban, s 1870-72-ben építette fel Kalina Mór másodtervező és Buzzi Bódog építőmester. A zsinagóga a Dohány utcai templom párjának és ellentétének épült: azt az "újítók" a későbbi neológok építtették, emezt a konzervatív zsidók. A tervező - keresztény létére - pontosan érzékelte azt, hogy mit várnak tőle: a nyolcszög alaprajzra épített épületben a bíma köré csoportosított centrális tér ideális változatát alkotta meg. Jellemzők a megegyező vonások is: a nagyon karcsú vasszerkezet, amely az épület modernségét fejezi ki, a kiegyenlített látási viszonyok, a kiváló akusztika, s nem utolsó sorban a falak gazdag keleties - mór stílusú - díszítése, amely a kortársaknak a zsidók keleti eredetéről, s a salamoni templom egykori fényéről beszélt. A kiemelkedő alkotást kiegészítette - kísérte a Rumbach utcai épület, amely rabbilakásoknak és iskolának nyújtott jó elhelyezést.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : zsoolt: Synagogue [Zsinagóga]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2051x3253 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 480 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne