D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1237398165.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hangágyúk
B e s o r o l á s i   c í m : Hangágyúk
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Iustitio
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-07-12
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-03-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Hangszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : orgona (hangszer)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Vas megye
G e o N a m e s I d : 3043047
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szombathely
G e o N a m e s I d : 3044310
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szombathelyi székesegyház orgonája. Az orgona története: 1999: az Aquincum Orgonagyár (Budapest) készítette, felhasználva az augsburgi Herz Jesu templom orgonájának sípsorait, melyeket nagyobbrészt G. F. Steinmeyer & Cie. (Oettingen) készített 1915-ben. A szombathelyi székesegyház elôzô orgonáját a bécsi Ignaz Kober (1755-1813) kezdte építeni 1808ban, de 1813-ban közbejött halála miatt nem tudta befejezni. Az orgonaterv szerint a kétmanuálos, 34 regiszteres hangszer vételára 13 500 Ft volt. A félig kész orgonát Dorner Gáspár szombathelyi orgonaépítô fejezte be 1814-en, ekkor kétmanuálos, 40 regiszteres lett a hangszer. A kora klasszicista hangszer a II. világháborúban bombatalálat következtében szinte teljesen megsemmisült. Az elpusztult régi orgona látványát felelevenítô, impozáns, 12 méter magasságú, vörösfenyôbôl készült új orgonaházat a háborús romok között talált, restaurált szobrok díszítik. Az orgona belsejében a sípmû 4 szinten került elhelyezésre. A homlokzatban álló nagyobb sípok magassága eléri a 6 métert.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : jaime.silva: Budapest - Belvárosi Szent Mihály Templom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2048x1536 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne