D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1241090114.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rudas fürdő teteje
B e s o r o l á s i   c í m : Rudas fürdő teteje
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : tulip
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : tulip
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-11
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-04-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kupola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógyfürdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : török hódoltság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nemrég színesre cserélték a kupola fénybeeresztő nyílásainak burkolatát Rudas fürdő, Budapest 1566-ban készült el a mai fürdő központja: a törökfürdőben 10 méter átmérőjű, áttört kupola alatt, amelyet 8 oszlop tart, egy nyolcszögletű medence foglal helyet. A Duna és a hegyek találkozásában létrejött geológiai törésvonalban évezredek óta melegvizes források bukkannak a felszínre. Különösen így van ez a Gellérthegy tövében, az Erzsébet-híd budai hídfőjének közelében, ahol 21 meleg vizű forrás fakad. A forrásokra már a középkorban fürdők épültek, és különösen a török időszakban használták ki a feltörő meleg vizet. A török időkben épült fürdők közül az egyik legjobban megmaradt az itt látható kupolás Rudas-fürdő. A nyolcszögletű fürdőt két budai basa, Ali és Szokoli Musztafa építtette - az egyik elkezdte, a másik befejezte. elkészültekkor a dirikli illidzsaszi azaz zöld oszlopos fürdő nevet kapta. A fürdő ma is működik, és egyike a legkedveltebb budapesti fürdőknek. A török rész mellett a XIX. században épült és többször átépített gyógy- és fürdőépület áll. A törökkupolás csarnok kívülről, a hegy felőli oldalról is tanulmányozható. Az uszodarész 1896-ban épült. Az elmúlt években a törökfürdőt korhűen felújították.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budai török fürdők a XVIII. század elején
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2592x1944 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna