D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1244336907.jpg
C Í M 
F ő c í m : Géptörténet
B e s o r o l á s i   c í m : Géptörténet
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-03-20
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2017-10-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Gépészet, automatizálás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : írógép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : régiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Géptörténet
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mignon 4" írógép az 1920-as évekből
A Mignon az egyik legrégebbi, német gyártmányú, átváltós, betűkorongos írógéptípus, melynél még nincsenek külön karon a betűk és az írásjelek, illetve nincs minden betű külön billentyűn, hanem az összes írásjel egy fémrúd végére húzott korongra van rávésve. Ez a gép még átváltós, betűkorongos, nem betűkaros. A készülék elülső felén, baloldalon homorú, téglalap alakú, máriaüveggel fedett, sárga lapon vannak feltüntetve a betűk és az írásjelek, illetve külön a kis- és nagybetűk.
(Forrás: https://tgym.hu/index.php/kiallitasaink/a-honap-mutargya/263-2021/november/632-mignon-4-irogep-az-1920-as-evekbol)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : juhaszj: Emlék a múltból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1050x966 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 230 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer