D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1256249659.jpg
C Í M 
F ő c í m : A fejeseknek
B e s o r o l á s i   c í m : Fejeseknek
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : tulip
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-03-18
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-10-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : zászló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1956-os forradalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Azért tudták, mivel kell járni. Packard a Blahán kiállítva korabeli (1956) cimeres zászlócskával...
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Blaha Lujza téren, a Nyugati téren, a Corvin közben, és a Moszkva téren 1956 és 1989 archív fotóiból válogatott szabadtéri fotókiállítás, filmvetítés, emellett ötvenes évekbeli járművek, harckocsi és korhű ruházatba öltöztetett élőszobor-színház idézi fel a különleges történelmi évfordulókat. A forgalmas fővárosi helyszíneken 4 napon keresztül - 10 és 19 óra között - óriásplakátokon, az 1956-os és 1989-es eseményeket felidéző fotókiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők. A fotókon a korabeli események szereplői, a forradalmárok arcai, a forradalom meghatározó pillanatai láthatók. A helyszíneken elhelyezett mozi sátrakban minden este 19 óráig korabeli archív felvételekből készült dokumentumfilmeket vetítenek a szervezők. Az izgalmas filmkockákon fontos történelmi események pillanatai elevenednek meg. Emellett történészhallgatók a forradalom eseményeit képekben elmesélő tájékoztató füzetet osztogatnak, és mint történelmi idegenvezetők segítenek a helyszínre látogatóknak. A filmvetítés alatt a külső helyszíneken 1956 slágerei, illetve a forradalom hangulatát meghatározó klasszikus zeneművek hallhatók. Az '56-os eseményekre való emlékezést a forradalom utcai hangulatát visszaadó korabeli járműkiállítás egészíti ki, ennek részeként a helyszíneken Csepel teherautókat, Pobeda, Csajka kabriolet korabeli személyautókat tekinthetnek meg az érdeklődők, valamint a Blaha Lujza téren egy működésképtelen T-55A harckocsi is ki lesz állítva. Mindezek mellett minden egész órában 20 perces élő bemutatót tartanak, korhű jelmezbe öltözött pantomimesek. Az előadásokban narrátor közreműködésével, a bronzjelmezbe bújt szereplők az 1956-os forradalom és szabadságharc hétköznapi hőseinek történetét idézik meg.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Köztéri szobor-Szombathely
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2592x1944 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi