D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Kereki_Castle.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kereki vár - légifotó a romról
B e s o r o l á s i   c í m : Kereki vár - légifotó a romról
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Civertan
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-08-24
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2006-10-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
M e g n e v e z é s : Civertan
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületmaradvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kereki
G e o N a m e s I d : 3050304
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fehérkő vára, más néven kereki Katonavár vagy Kupavár a falu határában található várrom. A vár valószínűleg a XIV. század első harmadában keletkezett. Első ismert várnagya; Czikó kapitány, akit egy 1336-os oklevélben említenek. Luxemburgi Zsigmond, Marczali Miklós temesi ispánnak és rokonainak adományozta az erősséget. De Marczali, 1402-ben több főúrral együtt fellázadt Zsigmond ellen. A lázadást leverték, Kereki várát is harcok árán foglalták el. A falak megsérültek, ezért 1408 körül ki kellett javítani. Marczali Miklóshoz került vissza a vár, mivel kegyelmet kapott az uralkodótól. A XV. század második felében Enyingi Török Péter, majd Báthory István országbíró birtokában volt. 1494-ben ostromolta a várat, Miksa császár. Ezután évekig üresen állt. A török előretörése idején - 1540 után - a még megmaradt falakat felrobbantották a magyarok, nehogy az török kézre kerüljön. A hódoltság alatt a romos erősség a töröké volt. 1598-ban a tihanyi vár tartozékaként írták össze. A XVII. század közepén a Perneszi család birtoka, későbbi tulajdonosa Babocsai Ferencné. A XVIII.-XIX. században köveit, tégláit széthordták, és részben belőle építették 1830-ban az új kereki templomot, és a közelében egy vadászkastélyt is. Ez a kastély a II. világháborúban elpusztult. 1961-1962-ben ásatásokat végeztek, de teljes feltárására még nem került sor.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drégely vára légifotón
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1031x723 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 150 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn