D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : HUN_Zengovarkony_COA.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zengővárkony címere
B e s o r o l á s i   c í m : Zengővárkony címere
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Dencey
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-05
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-08-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
M e g n e v e z é s : Magyarország megye- és településcímerei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : színes rajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : embléma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : címertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Baranya megye
G e o N a m e s I d : 3046526
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Zengővárkony
G e o N a m e s I d : 3042549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A címer alapját VÁRKONY község 1782-es pecsétje szolgáltatta. Az elkészült terv (1997) alapján még újabb háromféle változat született. A testület döntése után ezt követően jött létre a végleges megoldás, a község új jelképe. A címer csücsköstalpú tárcsapajzs. Alapszíne arany. Az alsó részén (pajzstalpban) zöldszínű kiemelkedés, a Mecsek hegység része, a Zengő jelképe látható. Fölötte zöld burokban szelídgesztenye termése, már érett állapotban. A burokból kikandikáló két gesztenye fehér-vörös ill. arany-vörös színű. A gesztenye termésének rajza mellett balra egy álló, lebegő ezüstszínű ekevas látható. A pajzson kívül található díszítő motívumok: a sisak kék-vörös, a sisakkorona arany, a sisaktakaró szintén kék-vörös színű. A szelídgesztenye rajza a képviselőtestület javaslatára került a címer képébe, tekintettel az ősi szelídgesztenyésre, annak idegenforgalmi szerepére. Az ekevas az eredeti pecsét rajzáról tevődött át a címerbe. A jelképek további jelentése: Az eke a jelképek között a férfit szimbolizálja. /A föld barázdája pedig a nőt. S a szántás ekképp a megtermékenyítést/. A lebegő ekevas az égi és a földi világnak a találkozása. A hegy - földrajzi utaláson túli - jelentése: az Ég és Föld találkozási pontjai. A férfiasságot, az örökkévalóságot és az állatiból a szellemi létbe való felemelkedést jelképezi. A címer színei: Arany: a Nap színe, a fenség és az anyagban alakot öltő isten szimbóluma; itt, mint a természet gazdagságának a jelképe. Zöld: A természet, az újjászületés és az egészség jelképe. Piros: Az életerőt, a testet éltető energiát, az erekben keringő vért jelképezi. Fehér (ezüst): A tisztaságot, tökéletességet, ártatlanságot, boldogságot, a megvilágosodottságot jelképezi. A címerpajzs feletti sisak és a pajzs mögötti díszítés utal a korábbi évszázadokra, a község régebbi létére. A sisak az ún. csőrsisakok típusába tartozik. A díszítés színeivel, lendületes formájával a klasszikus hagyományokat követi. Tervezője: Bosnyák Mihály Mohácson élő grafikusművész. Alfa Színes Pont, Mohács
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zebecke címere
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2000x1722 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn