D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_kozma_l.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kozma Lajos
B e s o r o l á s i   c í m : Kozma Lajos
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kozma Lajos (1884-1948)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 34/2-2-1
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kozma Lajos építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár, Kossuth-díjas (1948). Műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte. 1909-10-ben Franciaországban járt tanulmányúton, majd hazatérve 1910-13 között Lajta Béla tervezőirodájában dolgozott és az Iparrajziskola tanára volt. 1913-ban megszervezte a belsőépítészettel foglalkozó Budapesti Műhelyt. Közben sokat foglalkozott a népművészettel, ekkori építészeti és grafikai munkái az erdélyi népművészet hatását mutatták. A Tanácsköztársaság idején a művészeti direktórium tagja, a műegyetem ny. r. tanára. A népi barokkhoz és a népművészethez kapcsolódó grafikai munkáinak, illusztrációinak zömét a gyomai Kner-nyomda számára készítette (Révész Béla: Találkozás Hamupipőkével, Bp., 1909; Balázs Béla: Hét mese, Gyoma, 1918; Heltai Gáspár: Egy nemes emberről... Gyoma, 1920; Ady Endre: Margita élni akar, Bp., 1921; Karinthy Frigyes: Zsuzsa Bergengóciában, Bp., 1921 stb.). A m. szecesszió egyik legeredetibb hangú képviselője volt. A 30-as évektől építészi és lakberendezői működése került előtérbe. Bútorterveinek külföldön és itthon nagy sikerük volt. Stílusát ún. "Kozma-barokk"-nak nevezték, mert neobarokk elemek jellemezték. Színpadi díszleteket is tervezett. A harmincas évektől a funkcionalizmushoz kapcsolódott és modern stílusban számos villát épített, bérházai közül igen jelentős az Átrium-ház (ma Május 1. mozi). 1944 után a Művészeti Tanács és a Fővárosi Közmunkák Tanácsának tagja, 1946-tól az Iparművészeti Főiskola tanára és igazgatója volt. 1947-ben visszakapta katedráját a műegyetemen. Ez idő tájt készült fontos műve a csepeli általános iskola. Átépítette a volt Magyar Divatcsarnokot a Rákóczi-úton. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Meinig Artúr
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn