D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_endrodi.jpg
C Í M 
F ő c í m : Endrődi Sándor
B e s o r o l á s i   c í m : Endrődi Sándor
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Csiszér
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-17
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Endrődi Sándor (1850-1920)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 26-1-14 [szobrász: Csiszér János]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Endrődi Sándor, Kupricz költő és író, az MTA l. tagja (1899). Németországi tanulmányútja során irodalmi és esztétikai előadásokat hallgatott. Megismerkedett a materializmussal, melynek hatása alatt lefordította L. Büchner Erő és anyag c. könyvét (1869). Hazatérése után több lap munkatársa volt. 1877-ben tanári oklevelet szerzett a kolozsvári egyetemen, 1880-tól 1891-ig Nagyváradon tanított. 1902-1919-ben Budapesten a képviselőház Naplójának szerkesztője. Többször járt külföldön (Olaszország, Észak-Európa). 1882-ben a Kisfaludy Társaság tagjává, 1907-ben a Petőfi Társaság örökös alelnökévé választotta. A 19. század második felének számottevő írói alakja. Szembehelyezkedett az epigonköltészettel, a divatos népi-nemzeti iránnyal; fiatalkori lázadása azonban konzervatív környezetében letört. Költői formanyelve változatos; írt heinei dalokat, az Ausztria- és Habsburg ellenes közhangulatot tápláló kuruc nótákat, anakreoni dalokat. Értékesek Heine-fordításai. Életrajzokat és irodalomtörténeti tanulmányokat is írt. Ferenczi Zoltánnal együtt a Petőfi Könyvtár, Szana Tamással együtt a Petőfi Album szerkesztője, ugyancsak ő szerkesztette a Magyar Hölgyek Életrajzait 20 füzetben (Pozsony, 1885-86), a Magyar Remekírók sorozatban a Magyar Népdalok és Magyar Népballadák kötetét, valamint a Magyar költészet kincsesháza (Bp., 1895) c. nagyobb költői antológiát. Kiadta Vajda János, Tóth Kálmán, Abonyi Lajos, Bartók Lajos műveit. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jakab Ödön
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn