D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_dechy.jpg
C Í M 
F ő c í m : Déchy Mór
B e s o r o l á s i   c í m : Déchy Mór
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-17
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Déchy Mór (1851-1917)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 20-4-38
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Déchy Mór utazó és alpinista, a Kaukázus ismert kutatója, az MTA l. tagja (1909). Bejárta Európa, Észak-Afrika hegységeit, 1877-ben a Himalájába vezetett expedíciót, fő érdeme azonban a Kaukázus felderítése és ismertetése. Ő tette közzé a Kaukázus glecscservilágának, vízrajzának, felszíni formáinak alapos ismertetését, valamint a hatalmas hegységrendszer első részletes és megbízható térképét. 1884-1902 között hét utazást tett a Kaukázusba neves magyar szaktudósok Lojka Hugó és Hollós László botanikus, Schafarzik Ferenc, Papp Károly és Laczkó Dezső geológus - társaságában. Az utóbbiak készítették el a Kaukázus legelső tájékoztató jellegű földtani térképét. A Magyar Földrajzi Társaság egyik alapítója, később alelnöke, majd tb. elnöke. Az expedíción gyűjtött értékes kőzettani és botanikai anyagot az MNM-nek és a Földtani Intézetnek engedte át. Ő alapozta meg a debreceni egyetem földrajzi szakkönyvtárát. Részt vett a Magyarországi Kárpát Egyesület megalapításában is. Számos cikke jelent meg a hazai és külföldi földrajzi és turista folyóiratokban. Alpinista jellegű fényképfelvételei magas művészi és technikai szintet képviselnek és világviszonylatban úttörő jellegűek. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schafarzik Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn