D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_dutka_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dutka Ákos
B e s o r o l á s i   c í m : Dutka Ákos
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-26
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dutka Ákos (1881-1972)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: N-554. fülke
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dutka Ákos költő, újságíró. Dutka Mária művészettörténész apja. A Nagyvárad, majd a Szabadság munkatársa volt. A nagyváradi sajtóban és Vallomások könyve (Nagyvárad, 1904) c. kötetében jelentek meg első versei. Nagyváradon mutatták be A léghajósok (1905) c. operettjét is. 1905-ben Amerikába utazott, majd bejárta egész Európát, 1906-ban hazatérve ismét a Nagyvárad szerkesztőségébe került. Barátságot kötött Adyval, együtt vettek részt a Holnap Társaság munkájában. 1908-ban szerepelt a Holnap c. antológiában is. Ezzel a magyar költészet megújítói és a polgári radikális eszmék harcosai közé került. Verseit a Hét, az Új Idők, a Pesti Napló, a Világ, a Népszava és a Nyugat közölte. A föld meg a város (Bp., 1908), valamint Új versek könyve (Nagyvárad, 1913) c. kötetei az impresszionista és szimbolista költészet hatását mutatták. Az Yperni Krisztus előtt (Nagyvárad, 1915) és Ismerlek Caesar (Nagyvárad, 1917) c. kötetei békevágyát fejezték ki. Az I. világháború után Budapestre költözött, 1918-tól 1940-ig a külügyminisztérium sajtóelőadója, 1939-43-ban a Friss Újság felelős szerkesztője, majd főszerkesztője. Cédrusfacsellón c. kötete Budapesten 1934-ben jelent meg. 1945 után Máriaremetén élt, hosszú ideig nem publikált. Remetei képeskönyv (Bp., 1955) c. verseskönyve szerint a természet szépségeit élvezni tudó élet derűje, az öregkor bölcs humora újította meg költészetét. Mint Ady nemzedékének veteránja írta meg a Holnap körének regényes történetét (A "Holnap" városa, Bp., 1955). A nagy kaland (Bp., 1959) c. regénye amerikai utazását, a kivándorló magyarok életét dolgozta fel. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Devecseri Gábor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn