D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_rozsos_i.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rozsos István
B e s o r o l á s i   c í m : Rozsos István
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Rajki
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 1
S z e r e p : iparművész
B e s o r o l á s i   n é v : Bieber
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Rozsos István (1922-1963)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 49/5-1-3 [szobrász: Rajki József; iparművész: Bieber Károly]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rozsos István magyar színész. Szüleivel hétéves korában költöztek Szegedre. Színésznek készült, de az akkori törvények ezt nem tették lehetővé. 1941-ben Pestre költözött és reklámgrafikát tanult. A háború Szegeden érte. Szüleit elhurcolták, ő maga is munkatáborba került. 1945-ben került vissza Szegedre, szüleit elveszítette. Először a szegedi Kamaraszínházban majd a Városi Színházban játszott. Budapesten Darvas Szilárd és Gádor Béla Szabad Nép elnevezésű kabaréegyüttesével gyárakban, üzemekben, kultúrházakban szerepeltek. "Csuda jól érzi magát". Bárdos Artúr fedezte fel és szerződtette a Belvárosi Színházba. Az "Egy pohár víz" című darab ajtónálló szerepében aratott sikert és ismerte meg nevét a fővárosi közönség és a kritika. Mivel autodidaktaként került a pályára, elvégezte a Színiakadémia továbbképző tanfolyamát. További játszóhelyei: 1946-1947 Magyar, Madách és Művész Színház, 1947-1949 Madách Színház, 1949-1950 Madách és Magyar Színház, 1950-1953 Ifjúsági Színház, 1954 Petőfi Színház, 1955-1960 Vidám Színpad, 1960-1963 Jókai Színház. A háború okozta traumák feldolgozásában a sikerek nem segítették. Félt a rossz időktől, ősztől tavaszig nem szívesen mutatkozik a hűvös utcákon. "Ha novemberben kérdeznek tőlem valamit az utcán, erre csak tavasszal válaszolok" - adomázott keserűen barátai előtt. Felesége Géczy Dorottya volt. Elváltak, de baráti kapcsolatuk megmaradt. Tervezték, hogy ismét összeházasodnak. Betegsége miatt önkezével vetett véget életének. Temetése napján színházában a legendás előadás, az Arisztrokraták volt műsoron. Kosztya szerepét Besztercei Pál játszotta tovább. A Magyar Rádió Hangarchívuma számos felvételét őrzi. Sok emlékezetes alakítása közül kiemeljük a Minden jegy elkelt című rádióoperettben nyújtott alakítását. Frenetikus sikert arattak Kiss Manyival, a "Hogyha rólam édesem minden izgatót tudnál" című rumba előadásával. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gábor Miklós
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn