D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_szakasits_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szakasits Árpád
B e s o r o l á s i   c í m : Szakasits Árpád
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-14
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szakasits Árpád (1888-1965)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 612/2-413.fülke
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szakasits Árpád újságíró, miniszter, köztársasági elnök. Eredeti foglalkozása kőfaragósegéd. 1903-tól vett részt a munkásmozgalomban, 1908-tól tisztségviselője, a Népszava munkatársa. A Tanácsköztársaság idejében betöltött szerepe miatt három évet töltött börtönben. 1927 - 28-ban az SZDP titkára, 1928-tól 1938-ig a Magyar Építőmunkások Országos Szövetsége (MÉMOSZ) elnöke. 1938. nov.-től az SZDP főtitkára, 1939-től 1944. márc. 19-ig a Népszava főszerkesztője. Ebben a minőségében elősegítette a Népszava 1941. karácsonyi számának megjelenését. Törekedett baloldali politika folytatására, a kommunistákkal való együttműködésre. Részt vett a Történelmi Emlékbizottság tevékenységében. 1942. jún.-ban a függetlenségi mozgalommal való kapcsolata miatt az SZDP jobboldali vezetőinek nyomására főtitkári tisztjéből elmozdították. A német megszállás után részt vett a Magyar Front létrehozásában, majd Intéző Bizottságának elnöke lett. 1944. okt.-ben ő írta alá az SZDP részéről a két munkáspárt együttműködéséről és későbbi egyesüléséről szóló egyezményt. 1945 után ismét az SZDP főtitkára. 1945. nov. 15-től 1947. szept. 4-ig és szept. 24-től 1948. aug. 5-ig államminiszter. 1948. febr. 26-tól aug. 5-ig iparügyi miniszter is. Politikájában továbbra is hű maradt a munkásegység ügyéhez s nagy érdemeket szerzett a két munkáspárt egyesülésében. 1948. jún.-ban az MDP elnökévé választották. 1948. aug. 3-tól 1949. aug. 23-ig köztársasági elnök, majd az új alkotmánynak megfelelően folytatólag 1950. máj. 9-ig a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. 1950-ben koholt vádakkal letartóztatták s életfogytiglani börtönre ítélték. 1956. márc.-ban szabadult. Rehabilitálták. 1956. nov.-től részt vállalt a konszolidáció munkájában, 1958-ban a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MUOSZ), 1960-ban az Országos Béketanács elnökévé választották, s tagja lett a Béke-Világtanácsnak. 1959-től haláláig tagja volt az MSZMP Központi Bizottságának. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Berinkey Dénes
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn