D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_tar_i.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tar István
B e s o r o l á s i   c í m : Tar István
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Lesenyei
U t ó n é v : Márta
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-15
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tar István (1910-1971)
V I A F I d : 237931793
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 11/1-1-353 [szobrász: Lesenyei Márta, 1977]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tar István szobrász, Munkácsy-díjas (1950, 1958), érdemes művész (1968). Előbb jogot tanult a budapesti egyetemen, majd 1932-ben átiratkozott a Képzőművészeti Főiskolára Bory Jenő osztályába. 1938-ban mutatta be első műveit, amelyeket mesterének klasszicista stílusa jellemzett. (Apám, 1936). 1941-ben elnyerte a római ösztöndíjat, a következő évben a római Collegium Hungaricumban rendezett kiállítást, hazatérése után a Nemzeti Szalonban volt önálló tárlata. A II. világháború idején hadifogságba került. 1947-ben készült Halász c. szobra. 1949-ben monumentális kő domborművet készített a Magyar Építőmunkások Országos Szövetsége (MÉMOSZ) székházának homlokzatára. Az ötvenes években készült Labdázó és Fésülködő c. kisplasztikája. A kisméretű szobrok mellett egyre több monumentális köztéri alkotás került ki műterméből, mintegy félszáz köztéri szobrot alkotott. Zrínyi portréja Budapesten a Vígszínház előtt áll, 1953-ban készült el az egri vár főkapuja mellett elhelyezett Eger vár védői c. nagyméretű domborműve. A celldömölki gimnázium előtt áll Berzsenyi mellszobra, 1919-es emlékművét (1958) Salgótarjánban állították fel, ugyanott van Tereferélők c. több alakos kompozíciója (1963) is. József Attila szobra Makón áll, Keszthelyen az Éneklők (1965), Komlón a Szobrászat fekvő figurája. Szegeden az alsó kikötősoron helyezték el Tisza c. női figuráját (1964). Kútfigurája van a Gellérthegyen (1964), Fekvő aktja a Lukács fürdő előtt, dinamikus Tánc c. kompozícióját Pesterzsébeten, Semmelweis szobrát Miskolcon (1971) állították fel. 1971-ben került a helyére a Március 15. téri kútkompozíció, a Harcosok, amely az itt feltárt római tábor rommaradványait emeli ki. Rendszeresen részt vett kiállításokon, 1967-től a Kilencek-csoport tagjaként is. Műveit expresszív formálás jellemzi. A Magyar Képzőművészek Szövetségének alapító tagjai közé tartozott, több éven át a szövetség főtitkára volt. Egy ideig az Iparművészeti Főiskola ötvös szakán tanszékvezető tanár. 1969-ben SZOT-díjat kapott. Autóbaleset áldozata lett. Emlékkiállítását 1972-ben rendezték meg az MNG-ben. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szöllősi Endre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn