D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Augusz_haz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Augusz-ház
B e s o r o l á s i   c í m : Augusz-ház
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Pásztörperc
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Pásztörperc
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-04-05
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-11-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szekszárd
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az Augusz-ház (Széchenyi u. 38.) Szekszárd egyik legjellegzetesebb épülete. Helyén korábban a Fekete Elefánt fogadó állt - ebben a korában meglehetősen híres fogadóban többek között II. József is több napig vendégeskedett (1789-ben). Az épület legrégebbi része déli szárny, amit az 1820-as években építtetett idősebb Augusz Antal, a későbbi báró apja. A középső rész valószínűleg az 1830-as években épült. A legújabb az északi szárny, amit báró Augusz Antal építtetett a Svájcban született Stann Jakabbal. 1870-ben készült el. Liszt Ferenc, a 19. század legnagyobb magyar zeneszerzője és zongoraművésze Augusz Antal jó barátja volt, és hosszabb-rövidebb időre négy ízben (1846-ban, 1865 szeptemberében egy hétig, 1870-ben bő három hónapot, végül 1876-ban) is vendégeskedett a házban. 1894-től itt működött a Szekszárdi Kaszinó (előtte a Bezerédj utcai Tormay-házban volt), majd 1905-től az ország első közgazdasági és társadalomtudományi szakkönyvtára is. 1973-ban költözött az épület első emeletére a Liszt Ferenc Zeneiskola (a Széchenyi utca 5-ből; azt a házat nem sokkal az iskola kiköltözése után lebontották). A második emeleti toronyszobában rendezték be a Liszt Ferenc emlékkiállítást - a helyiségben egyúttal zeneműtár is működött. Később a zeneműtár a könyvtárba költözött, a kiállítás pedig a Megyeháza emeletén kialakított múzeumi szakaszba. A toronyszobában ezután egy nagyobb és két kisebb zeneiskolai tantermet alakítottak ki. Az egyszerű külsejű déli szárny jelenleg kékesszürke, a középrész fehér. A rózsaszín, tornyocskás északi szárnyat a Trieszt melletti Miramare kastély mintájára építették. Liszt Ferenc látogatásainak emlékét tábla örökíti meg a ház nyugati homlokzatán, a kapubejáró mellett. A táblán a zeneszerző dombormívű portréja Wigand Edit alkotása (1931-ből). Bent, a lépcsőfeljáróval szemben Liszt mellszobra (Farkas Pál munkája) köszönti a zeneiskola látogatóit. A hangversenyteremben látható két portrét Baky Péter festette: az egyik Liszt Ferencet, a másik Augusz Antalt ábrázolja. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sawyer: Garay tér - Szekszárd
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3193x2222 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne