D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kozma_fenyo_j.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fenyő János
B e s o r o l á s i   c í m : Fenyő János
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-02-22
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kozma utcai zsidó temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Fenyő János (1954-1998)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kozma utcai zsidó temető: D-5-23
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fenyő János fotóriporter. Apja Fenyő Imre, a Magyar Fotóművészek Szövetségének ügyvezető titkára, kinek jóvoltából gyermekkora óta kapcsolatban volt a fényképezéssel. 1972: érettségi; 1974: fotós szakmunkásvizsga. 1976-77 között MUOSZ Újságíró Iskola; 1977: Fiatal Fotóművészek Stúdiójának tagja (egy évig); 1978: a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja. 1976: a MUOSZ Az év legjobb képe c. pályázatán I. díjat kap A martinászok egy napja c. képsorozatával. Az MTI Fotó Archív rovatánál világosító, a Képes Sport, majd szakmunkásvizsgája után az Új Tükör riportere. 1977-ben az Ország-Világ riportere, majd a Gabi-mami, a Szabadidő Magazin, az Ez a Divat fényképésze. Külföldön is dolgozott, főként a Luiban jelentek meg képei. Az egyik legjelentősebb divat- és reklámfotós, Fabulon plakátja a korszak egyik meghatározó alkotása műfajában. Az 1980-as évektől egyre kevesebbet fényképez, megalapítja a VICO céget, ami Magyarország egyik legnagyobb sajtóbirodalmává vált. Saját folyóiratai címlapjait mindvégig ő készítette (Nők Lapja, Bravo stb.). Géppisztolyos bérgyilkos ölte meg az utcán, autójában. (Forrás: artportal.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Escher Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn