D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Alpenkauw2.jpg
C Í M 
F ő c í m : Havasi csóka
B e s o r o l á s i   c í m : Havasi csóka
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Pethan
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-05-29
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2004-12-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Állatvilág
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : madár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csóka
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A havasi csóka vagy sárgacsőrű csóka (Pyrrhocorax graculus) a madarak osztályának verébalakúak (Passeriformes) rendjébe és a varjúfélék (Corvidae) családjába tartozó faj. Dél-Európában és az Alpokban, Ázsia magas hegységeiben és Észak-Afrikában él. Sziklás helyek lakója. Nagysága 38 centiméter, szárnyainak fesztávolsága 70-80 centiméter, súlya 200-250 gramm. Az egész madár koromfekete, csak a csőre sárga és a lába vörös. A nemek hasonlóak. Rovarokkal, pókokkal és apró gerincesekkel táplálkozik, de megeszi a magvakat és gyümölcsöket is. Állandó, nem vonuló madár, de élelemhiány vagy nagy hideg esetén lehúzódik az alacsonyabb területre, a lakott helyeket sem kerüli el. Sziklamélyedésben, üregekben kezdi építeni, ágakból és gallyakból álló fészkét, melyet tollal és állati szőrrel bélel ki. Fészekalja 4-5 tojásból áll, melyen csak a tojó kotlik. A kotlás 17-21 napig tart, a fiókák még 23-31 napig a fészekben tartózkodnak. Magyarországon nagyon ritka kóborló. Az IUCN Vörös Listáján szerepel, mint nem veszélyeztetett faj. Európában biztos állományú faj. Magyarországon védett, eszmei értéke 10 000 Ft. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Florian Schott: Havasi szürkebegy
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2048x1536 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn