D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : BALPART_0248_cr.jpg
C Í M 
F ő c í m : Udvary Ferenc
B e s o r o l á s i   c í m : Udvary Ferenc
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-05-13
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-01-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka
M e g j e l e n é s : Budapest : Révai - Salamon Ny., 1905
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Pártok, politikai mozgalmak
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Udvary Ferenc (1868-?)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Udvary Ferenc politikus. Veszprém megye zirci kerületének képviselője. Középiskolai tanulmányainak befejezte után Grazban kereskedelmi akadémiát hallgatott. Tanulmányait elvégezve, atyjának felügyelete alatt vidéki pénzintézeteknél szerzett gyakorlati ismereteket, közben pedig mint huszárönkéntes eleget tett katonai kötelezettségének. Ifjúságában sokat és szép sikerrel foglalkozott atlétikával, különösen az akkor divatba jött kerékpársporttal, amelynek hazánkban első úttörői közé tartozott. A Dunántúl e sport elterjedése érdekében egyesületeket alapított, s ő maga is részt vett versenyeken és számos díjat nyert, 1899-ben pedig kerékpáron volt Párizsban és Turinban, ahol Kossuth Lajos arcképével ajándékozta meg. 1896-tól kezdve a Szombathely városi Takarékpénztár igazgatója volt, vezette ezenkívül a Vas- és Zala megyei Első Takarékpénztárt és a budapesti Központi Néptakarék-ot is. Képviselővé első ízben 1902-ben időközi választáson választották meg Zircen a néppárt programjával. Több ízben szólalt fel a Házban, főleg katonai és nemzetgazdasági kérdésekben.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Trubinyi János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 813x1091 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn