D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 040_ke.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/025900/025953/040_ke_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Koponyával [Lenhossék Mihály]
B e s o r o l á s i   c í m : Koponyával [Lenhossék Mihály]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Fülöp
U t ó n é v : Elemér
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-05-19
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Nőalakok budapesti temetőkben
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lenhossék Mihály (1863-1937)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 34-4-14 [szobrász: Fülöp Elemér]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lenhossék Mihály anatómus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1897, r. 1903, ig. 1933, t. 1934). Lenhossék József fia. 1886-ban a budapesti egyetemen avatták orvosdoktorrá. 1882-től gyakornok, majd második tanársegéd a budapesti I. anatómiai tanszéken. 1888-ban az anatómia magántanára. 1889-ben a bázeli anatómiai intézetben prosektor, 1891-ben magántanári képesítést nyert, majd magántanár a würzburgi egyetemen. 1895-ben a tübingeni anatómiai intézetben prosektor. 1899 - 1934-ben ny. r. tanár, a budapesti I. anatómiai intézet igazgatója, 1914 - 15-ben az egyetem rektora. Kiemelkedők idegrendszeri kutatásai. A neurontan (Ramón y Cajal) helyességét bizonyította. Számos részletet tisztázott a tuber cinereum magvaival, a spinalis és az idegi dúcokkal, a neurogliával, az állati érzékszervek összehasonlító anatómiájával stb. kapcsolatosan. Tőle származik az astrocyta, lemnoblast, tigroid elnevezés. Jelentősek a spermiogesisre, a csillókra vonatkozó kutatásai. Kiterjedt antropológiai kutatásokat is végzett, e tudomány tanára volt 1914 - 25-ben a budapesti egyetemen. 1934-ben az MTA másodelnökévé választották. Az Orvosi Hetilap szerkesztője volt. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Lenhossék Mihály
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn