D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : eleink_hankovszky_zs.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hankovszky Zsigmond
B e s o r o l á s i   c í m : Hankovszky Zsigmond
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-08-15
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Eleink vidéki és külföldi temetőkben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Hankovszky Zsigmond (1864-1949)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kecskemét
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kecskemét, Köztemető: A-III.b-4.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hankovszky Zsigmond szőlész-borász, kertész és növénynemesítő. Az érdiószegi vincellér képzőben végzett 1882-ben. Erdélyi szőlőbirtokok vincellére és pincemestere, Úrréten szőlő és gyümölcstelepet létesített 1885-től. Az ország számos helyén telepített szőlőt, saját szőlő és gyümölcstelepe pedig egyedülálló volt. Számos szőlő,- alma,- körte,- barack és meggyfajtát, fajtaváltozatot nemesített, szőlővesszőit fajtatiszta szaporítóanyagként hozta forgalomba. Legismertebb nemesítése a róla elnevezett Hankovszky-féle rózsa kajszi, ismertebb nemesített almái a Liget szépe, a fehér őszi alma, Zsiga kedvence. A Kecskeméti Gazdasági Egyesület Szakosztály elnöke. Nagy érdemei vannak a Duna-Tisza közi gyümölcs és szőlőtermesztés kialakításában. Jelentős szakirodalmi munkássága a szaklapokban jelent meg. Különösen értékesek az 1885-1945 közötti időjárási feljegyzései, amelyek a vidék szőlő- és gyümölcstermesztésben nyújtanak hasznos adatokat. Számos hazai és külföldi kiállításon nyert aranyérmet. (Forrás: koztemetokecskemet.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Hornyik János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn