D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Medve_falu_13.jpg
C Í M 
F ő c í m : Medve falu - 13
B e s o r o l á s i   c í m : Medve falu - 13
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Csicsay
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-26
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-04-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2008-10-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Út- és vasútépítés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : híd
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közúti híd
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Medve
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nagyhíd
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Medve (szlovákul Medveďov, németül Weißkirchen) község Szlovákiában a Nagyszombati kerület Dunaszerdahelyi járásában. 2001-ben 589 lakosából 509 magyar és 65 szlovák volt. Győrtől 13 km-re északra a Duna bal partján fekszik. Neve a szláv medve állatnévből való. Ősi magyar neve a Kender a fejedelmi kísérethez tartozott kék-kendek egykori szálláshelyére utal. A falubeliek azt beszélik, hogy régen mikor kiöntott a Duna és az emberek csónakokban éltek, egyszer megláttak egy medvét úszni és utána mentek, hátha elvezeti őket valami szárazföldre. Így is lett és azt a helyet ahol letelepedtek, elnevezték Medve falunak. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Vámosszabadi híd a Duna egyik hídja a Duna folyam magyar-szlovák határszakaszán az 1806-os folyamkilométernél. A híd az E575-ös európai út részét képezi (14-es főút). A híd fontos folyami átkelőhelyen fekszik. Erre utal a közelben fekvő Vámosszabadi község neve is. A két partot korábban komp illetve révhajó kötötte össze. Már az első világháború előtt felmerült egy állandó híd megépítésének ötlete, a trianoni döntés azonban meghiúsította a terveket. Az első bécsi döntés után a Magyarországhoz visszakerült Csallóköz és a Dunántúl között csak a Komáromi hídon lehetett száraz lábbal átkelni. A határrevízió után a kormányzat gyors döntést hozott a Vámosszabadi híd megépítését illetően. 1939-ben a győri Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. irányításával kezdődött az építkezés, 1942-ben pedig már az állandó forgalom is megindult a hídon. A második világháborúban a hidat több támadás is érte. 1944-ben többször is megkísérelték lebombázását, majd egy úszó akna okozott károkat. A kegyelemdöfést a visszavonuló németek adták meg, 1945 márciusában felrobbantották a hidat. Magyarország és Csehszlovákia megállapodása után a híd újáépítése a magyar fél feladata volt. A híd négy évig tartó újjáépítés után 1973-ban nyílt meg ismét. A helyreállítási munkák költsége 88 millió Ft volt és a Ganz-MÁVAG végezte. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csicsay Imre: Medve falu - 31
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x768 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán