D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fel_0467.jpg
C Í M 
F ő c í m : Opál (faopál) [Boldogkőváralja]
B e s o r o l á s i   c í m : Opál (faopál) [Boldogkőváralja]
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Herman Ottó Múzeum Ásványtára
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : támogató
T e s t ü l e t i   n é v : Magyar Ásványokért Alapítvány
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-08-25
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ásványvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország ásványai
S z e r z ő : Herman Ottó Múzeum
M e g j e l e n é s : Miskolc : HOM, 2006
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 80 mm (szélesség)
T e c h n i k a : színes fotó
L e l ő h e l y : Herman Ottó Múzeum
T í p u s : adatbázis
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország ásványai
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Geokémia, ásványtan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ásvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oxid-hidroxid ásvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kvarc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : féldrágakő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : opál
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Boldogkőváralja
G e o N a m e s I d : 722121
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Zempléni-hegység
G e o N a m e s I d : 713906
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : (A HOM leírása)
Ásványnév: Opál
Ásványnév angolul: Opal
Képlete: SiO2 · nH2O
Kristályrendszer: Amorf, vagy lokálisan rendezett szerkezetű
Osztály: Oxidok, hidroxidok
Megjelenés: Tömött, tömeges, gömbös, cseppköves halmazok, bevonatok, bekérgezések, érkitöltések. Más ásványok után gyakran alkot pszeudomorfózákat.
Hasadás: Nincs
Törés: Kagylós
Keménység: 5,5-6,5
Sűrűség (g/cm3): 1,99-2,25
Átlátszóság: Átlátszó, áttetsző
Szín: Nagyon változatos (színtelen, fehér, sárga, narancssárga, vörös, barna, kék, zöld, fekete stb.)
Karc: Fehér
Fény: Üveg, gyanta, viasz
Előfordulás, képződés: Hidrotermás folyamatok során, szilikátásványok hidrolitos elbomlásakor keletkezik. Felszínközeli biokémiai folyamatok terméke is lehet. Üledékes kovakőzetekben is megtalálható.
Megjegyzés: Számos változata létezik, pl. nemesopál (tarka színekben pompázó, opalizáló), tűzopál (tűzpiros színű), viaszopál (viaszsárga), tejopál (tejfehér), faopál (opállal átitatott faanyag), hialit vagy üvegopál (színtelen, üvegszerű, gömbös halmazok), ungvárit vagy kloropál (nontronittal kevert, sárgászöld színű) stb.
Gyakoriság: gyakori
Lelőhely: Boldogkőváralja
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : SDT : Az opál ásványok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Opál
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Opál (faopál) [Szokolya]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 800x600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella