D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fel_0663.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fluorapatit [Zalahaláp]
B e s o r o l á s i   c í m : Fluorapatit [Zalahaláp]
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Herman Ottó Múzeum Ásványtára
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : támogató
T e s t ü l e t i   n é v : Magyar Ásványokért Alapítvány
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-09-06
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ásványvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország ásványai
S z e r z ő : Herman Ottó Múzeum
M e g j e l e n é s : Miskolc : HOM, 2006
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 5 mm (szélesség)
T e c h n i k a : színes fotó
L e l ő h e l y : Herman Ottó Múzeum
T í p u s : adatbázis
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország ásványai
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Geokémia, ásványtan
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Ásványi nyersanyagok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ásvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : foszfátásvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fluorapatit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : apatit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Zalahaláp
G e o N a m e s I d : 3042631
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Balaton-felvidék
G e o N a m e s I d : 3055576
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : (A HOM leírása)
Ásványnév: Fluorapatit
Ásványnév angolul: Fluorapatite
Képlete: Ca5(PO4)3F
Kristályrendszer: Hexagonális
Osztály: Foszfátok, arzenátok, vanadátok
Megjelenés: Prizmás, táblás vagy diszkosz alakú kristályok; szemcsés, gömbös, vesés, tömeges halmazok.
Hasadás: {0001} és {10-10} sz. rossz
Törés: Kagylós, egyenetlen
Keménység: 5
Sűrűség (g/cm3): 3,1-3,25
Átlátszóság: Átlátszó, áttetsző
Szín: Tengerzöld, lila, bíbor, kék, rózsaszín, sárga, barna, fehér, színtelen
Karc: Fehér
Fény: Üveg, kissé gyanta
Előfordulás, képződés: Járulékos ásvány a legtöbb magmás kőzetben; különösen fontos szienitekben, alkáli kőzetekben, karbonatitokban és gránitpegmatitokban. Gyakori márványokban és szkarnokban, Ca-gazdag, regionális metamorfózist szenvedett kőzetekben, alpi típusú telérekben és hidrotermás óntelérekben. Lényeges alkotója az üledékes foszforitoknak, gyakori mint törmelékes vagy diagenetikus komponens oolitos vasércekben, foszfátos karbonátos kőzetekben és agyagpalákban. Lateritekben reziduális alkotó.
Név eredete: Az apatit-csoport fluor-domináns tagja; az apatit szó a görög becsapni szóból származik, mivel más ásványokkal könnyen összetéveszthető.
Megjegyzés: Az apatit-csoport tagja. A leggyakoribb kőzetalkotó foszfátásvány.
Gyakoriság: gyakori
Lelőhely: Zalahaláp
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : SDT : A fluorapatit ásvány
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fluorapatit [Sukoró]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 800x524 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella