D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fel_0953.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kvarc (kalcedon) [Erdőhorváti]
B e s o r o l á s i   c í m : Kvarc (kalcedon) [Erdőhorváti]
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Herman Ottó Múzeum Ásványtára
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : támogató
T e s t ü l e t i   n é v : Magyar Ásványokért Alapítvány
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-09-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ásványvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország ásványai
S z e r z ő : Herman Ottó Múzeum
M e g j e l e n é s : Miskolc : HOM, 2006
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 240 mm (szélesség)
T e c h n i k a : színes fotó
L e l ő h e l y : Herman Ottó Múzeum
T í p u s : adatbázis
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország ásványai
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Geokémia, ásványtan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ásvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oxid-hidroxid ásvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kvarc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : féldrágakő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kalcedon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Erdőhorváti
G e o N a m e s I d : 721130
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Zempléni-hegység
G e o N a m e s I d : 713906
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : (A HOM leírása)
Ásványnév: Kvarc
Ásványnév angolul: Quartz
Képlete: SiO2
Kristályrendszer: Trigonális
Osztály: Oxidok, hidroxidok
Megjelenés: Hatszöges prizmás kristályok, romboéderes tetőzőlapokkal; alkothat még álköbös, dipiramisos és tűszerű kristályokat is; a kristályai gyakran lapultak, torzultak; oszlopos kristályokból álló párhuzamos vagy divergens csoportok. Kőzetelegyrészként legtöbbször xenomorf szemcsék formájában jelenik meg. Máskor finomszemcsés, mikro- vagy kriptokristályos tömegek ("kalcedon"), gyakran sávos rajzolattal ("achát"). Gyakori ikerkristályokban is, jellegzetesek az ún. kiegészítési ikrei (bazíliai és dauphinéi ikrek), ill. amikor két oszlopos kristály kb. derékszögben nő össze (japáni iker).
Hasadás: Rendszerint nincs, néha az {10-11}, {01-11}, {10-10} és néhány más irányban megfigyelhető; romboéderes elválása lehet.
Törés: Kagylós
Keménység: 7
Sűrűség (g/cm3): 2,59-2,63
Átlátszóság: Átlátszó, áttetsző, majdnem opak
Szín: Színtelen, fehér, rózsaszín, rózsavörös, sárga, sárgásbarna, zöld, kék, kékeslila, lila, barna, fekete stb.
Karc: Fehér
Fény: Üveg, törési felületen zsír
Előfordulás, képződés: Hidrotermás és alpi típusú telérekben; savanyú magmás kőzetekben, pl. gránitokban, gránitpegmatitokban, granodioritokban, riolitokban stb.; sokféle üledékes kőzetben megjelenhet, pl. homokkövekben, kvarcitokban, karbonátos kőzetekben stb.; reziduális ásvány talajokban.
Név eredete: Nevének eredete bizonytalan, de valószínűleg a Cseh-Szász-érchegységből ered, ahol a meddő anyagok megjelölésére használták.
Megjegyzés: A földkéreg egyik leggyakoribb ásványa. Piezoelektromos és piroelektromos. Különböző megjelenési formáit (morfológiai és színváltozatait) változatnevekkel látták el. Pl. hegyikristály (színtelen), citrin (sárga), ametiszt (lila), füstkvarc (füstbarna), morion (fekete), kalcedon (kriptokristályos), achát (kriptokristályos, sávos) stb.
Gyakoriság: gyakori
Lelőhely: Erdőhorváti
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : SDT : A kvarc ásványok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Kalcedon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kvarc (kalcedon) [Erdőhorváti]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 800x600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella