D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Elso_Teleki_kormany1920_uj.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az első Teleki-kormány
B e s o r o l á s i   c í m : Első Teleki-kormány
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jelfy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1863-1945
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Hogyisne
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-28
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-16
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : 1920/14
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : ...
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Ez a kép közkincs, szabadon felhasználható: alkotója több mint 70 évvel ezelőtt elhunyt, a védelmi idő lejárt.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1919-1945
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kormány
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szabó István (1878-1938)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ferdinandy Gyula (1873-1960)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Teleki Pál (1879-1941)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Rubinek Gyula (1865-1922)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Korányi Frigyes (1828-1913)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Haller István (1880-1964)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bleyer Jakab (1874-1933)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Tomcsányi Vilmos Pál (1880-1959)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Sréter István (1867-1942)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Benárd Ágost (1880-1968)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Nagyatádi Szabó István (1863-1924)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1920. július 19.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kormány
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az első Teleki-kormány 1920. július 19. és 1921. április 14. között volt hivatalban. Megalakítására a Simonyi-Semadam-kormány Trianon miatti népszerűség vesztése illetve a fehérterror fokozódása miatt került sor. Az előző kormány több tagját is átvette a Teleki Pál gróf által megalakított új kabinet. Miután a kormánypárt részvételével Korányi Frigyes pénzügy minisztert leszavazták a parlamentben, december 2-án a kormány beadta lemondását majd december 16-án újjá alakult. Teleki végleges bukását az 1921. március 26-27-i királypuccsban való részvétele okozta. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Első Teleki-kormány
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Teleki Pál gróf
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3827x2565 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella