D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Farkas_Gyongyi_Milano.jpg
C Í M 
F ő c í m : Farkas Gyöngyi
B e s o r o l á s i   c í m : Farkas Gyöngyi
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Abonyi
U t ó n é v : Gábor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Abonyi
U t ó n é v : Gábor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-29
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1990
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : fotó
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zene általában
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Egyéb zenei műfajok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zenész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cimbalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fotóművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Milánó
G e o N a m e s I d : 3173435
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1990
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkas Gyöngyi
Milánó, 1990
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Rácz Aladár utáni cimbalmos generáció legjelentősebb művésze. 4 éves korára kiderült, hogy abszolút hallása van. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen cimbalomból és zeneszerzésből diplomázott. 10 évig volt az Opera szólistája. Első nagylemezét a világ akkori legnagyobb lemezcége, az EMI jelentette meg. Második nagylemeze Régi Magyar Táncok címmel jelent meg (Hungaroton 1980), 3 hónap alatt 17 ezer példány fogyott el belőle. Nagy sikere volt a Holland Fesztiválon. Különlegessége, hogy a dallamot és a kíséretet is egymaga játssza. Koncertezett egész Európában, de fellépései mellett intenzíven foglalkozott a hangszer történetével. Többek között ennek is köszönhető, hogy sikerült felfedeznie eredeti XVIII. századi olasz cimbalomműveket, melyekből a Boosey & Hawkes is kiadott. Filmet, TV riportot készített a cimbalomról, valamint 1987-ben rádiósorozatot. 1996-ban megjelent A cimbalom története c. könyve, mely az Ókortól napjainkig dolgozza fel a hangszer történetét. Az utóbbi 15 évben CD-ket készít kortárs szerzők felkérésére külföldre, és rendszeresen koncertezik Olaszországban. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Farkas Gyöngyi (cimbalomművész)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2592x1896 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella