D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : HabsburgToscanai_Erzsebet_Franciska.jpg
C Í M 
F ő c í m : Habsburg-Toscanai Erzsébet Franciska főhercegnő és férje
B e s o r o l á s i   c í m : Habsburg-Toscanai Erzsébet Franciska főhercegnő és férje
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Hogyisne
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-03
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 1912/16
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : ...
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Ez a kép közkincs, szabadon felhasználható: alkotója több mint 70 évvel ezelőtt elhunyt, a védelmi idő lejárt.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberpár képe
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családi kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Erzsébet Franciska (Ausztria: főhercegnő) (1892-1930)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1912
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Habsburg-Toscanai Erzsébet Franciska főhercegnő és férje
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Erzsébet Franciska főhercegnő, akit családjában csak "Ellának" neveztek, 1892. január 27-én született Bécsben. Édesapja Ferenc Szalvátor főherceg (1866-1939) volt, Toszkána címzetes hercege, II. Lipót toszkánai nagyherceg és a Bourbon-házból való Mária Antónia nápoly-szicíliai királyi hercegnő (1814-1898) fia.
Édesanyja Mária Valéria főhercegnő (1868-1924) volt, I. Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király és Erzsébet császárné és királyné legfiatalabb leánya. ...
Erzsébet Franciska Bécsben és Bajorországban, szüleinek Wallsee-i kastélyában élt. 1912. szeptember 12-én Niederwallsee-ben feleségül ment Georg Julius Kaspar von Waldburg zu Zeil und Trauchburg grófhoz (1878-1955). Házasságukból négy gyermek született, akik apjuk rangját örökölték, és a Graf (Gräfin) von Waldburg zu Zeil und Trauchburg címet viselték. ...
Erzsébet Franciska "Ella" főhercegnő, Waldburg zu Zeil és Trauchburg grófnéja 1930. január 29-én-ben, három évvel kisfiának születése után, 38 évesen a bajorországi Syrgenstein kastélyban (Hergatz, Allgäu megye) meghalt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Habsburg-Toscanai Erzsébet Franciska főhercegnő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2200x1675 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella