D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Hungaria_Jacquard.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Hungária-Jacquard Szövőgyár telephelye
B e s o r o l á s i   c í m : Hungária-Jacquard Szövőgyár telephelye
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Tambo
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Tambo
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-05
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2012-02-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-03-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Textil- és ruházati ipar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : üzem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : textilipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : telephely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 19. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Hungária-Jacquard Szövőgyár telephelye
Kispest
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Schwarz Lajos textil-nagyereskedő 1898-ban Budapesten, egy Bajza utcai bérház alagsorában alapította meg 6 darab kézi jacquard-kéziszövőszékkel, cseh munkásokkal a Schwarz Lajos Első Magyar Jacquard Szövészet-et, címkék és bélésszövetek gyártására. Néhány év múlva új helyre költöztette és bővítette üzemét. Az alapító halálát követően, 1908-ban egy kis tőkés csoport vásárolta meg a céget és telepítette át Kispestre. Ekkor nevezték át Hungária Jacquardszövőgyár Rt.-re és elsősorban nyakkendők, fejkendők, felsőruha-szövetek, valamint népi motívumokkal díszített parasztbrokát szövetek gyártására rendezték be. Az I. világháborút megelőző években 72 mechanikai (transzmissziós hajtással működtetett) szövőgéppel és 60 emberi erővel működtetett jacquard-kéziszövőgéppel dolgoztak, a foglalkoztatottak száma 400 körül volt. Az 1920-1930-as években jelentős korszerűsítéseket végeztek és rátértek az akkor újnak számított műselyemfonalak használatára is. Termékeinek népszerűségét jelzi, hogy az akkori Iparcsarnokban tartott XIII. Árumintavásár (1922) alkalmából dicsérő ismertetés jelet meg a sajtóban.
A II. világháború alatt a gyárat súlyos károk érték, de a háború utáni újjáépítés eredményeképpen a termelés hamar megindult. 1957-ben - már a Magyar Selyemipar Vállalat egyik gyáraként - jelentős korszerűsítést hajtottak végre, aminek során korszerű, csehszlovák gyártmányú, ún. francia rendszerű jacquard-fejekkel szerelték fel a szövőgépeket. Az 1960-as években bevezették a poliamid- és poliészterfonalak használatát, a szövőgéppark elavult gépeit kiselejtezték és helyettük 240 darab korszerű, svájci gyártmányú szövőgépet helyeztek üzembe, korszerűsítették és bővítették a szövőelőkészítő üzemet és magát a gyárépületet, egyebek között légkondicionáló berendezést helyeztek üzembe. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Magyar Selyemipar Vállalat
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2325x2364 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 314 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella