D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Partos_odon_Bp06_Aradi22.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pártos Ödön zeneszerző, brácsaművész, zenepedagógus születésének 100. évfordulója alkalmából elhelyezett emléktábla
B e s o r o l á s i   c í m : Pártos Ödön zeneszerző, brácsaművész, zenepedagógus születésének 100. évfordulója alkalmából elhelyezett emléktábla
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Fekist
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Fekist
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-17
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-03-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mélyhegedű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : komolyzenei előadó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pártos Ödön (1907-1977)
V I A F I d : 93182816
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 6. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2007
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pártos Ödön (Budapest, 1907. október 1. - Tel Aviv, 1977. július 6.): zeneszerző, brácsaművész, zenepedagógus születésének 100. évfordulója alkalmából elhelyezett emléktábla annak a háznak a falán, ahol egykor nevelkedett.
Budapest, VI. ker. Aradi utca 22.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pártos Ödön csodagyerekként indult, tanárai 7-8 éves korában már felfigyeltek rá. Hubay Jenő egy külön mestert is adott a fiatal tehetség mellé, Ormándy Jenőt, aki később a Philadelphia Orchestra élén vált a világ zenei életének nagy egyéniségévé. Pártos Ödön tanult Weiner Leónál is, és Kodály Zoltán egyik kedves növendékeként már 18 éves korában diplomát kapott. A folytatás is hasonlóan szépen sikerült, hiszen elindult külföldi karrierje: 1924 és 1926 között a Stadtorchester Luzern koncertmesteréül szerződtették, 1933-ig pedig Németországban dolgozott. Amikor Berlinben járt, megismerkedett Kurt Weillel, aki bevezette a filmes világba, és így kísérőzenéket is komponált.
Rövid időre visszatért Budapestre, majd Bronislaw Huberman hívására Palesztinába ment, ahol a Huberman Zenekar, az Izraeli Filharmonikus Zenekar elődjének szólóbrácsása lett. Tanára, majd igazgatója volt a tel-avivi zeneakadémiának, ahol Rivka Golanit is tanította. A brácsaművésznő szerint Pártos Ödön a bartóki és kodályi szellemiséget érvényesítette a tanításban és a zeneszerzésben, az arab és zsidó népzene megismertetése egyaránt fontos volt számára.
Az emléktábla elhelyezésének egyik kezdeményezője Bársony Péter, a Magyar Telekom Szimfonikusok fiatal szólamvezető brácsása volt. Kutatásai alapján nemrég jelent meg Pártos Ödön brácsára írt műveiből egy CD, és ő hívta el ismét Budapestre Rivka Golanit is. (Forrás: fidelio.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Emléktábla Pártos Ödön tiszteletére
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1419x1821 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella