D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Preincalzitorul_de_aer_al_furnalului_de.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Govasdiai Wasseralfingen-féle léghevítő tervrajza
B e s o r o l á s i   c í m : Govasdiai Wasseralfingen-féle léghevítő tervrajza
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : RudolfHanzelik
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-17
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-31
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : tervrajz
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A vajdahunyadi Magy. Kir. Vasgyár és tartozékai
S z e r z ő : Latinák Gyula
M e g j e l e n é s : Budapest : Pallas Ny., 1906
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : ...
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Ez a kép közkincs, szabadon felhasználható: alkotója több mint 70 évvel ezelőtt elhunyt, a védelmi idő lejárt.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Anyagtudományok, kohászat
A l t é m a k ö r : Kohászat általában
T é m a k ö r : Anyagtudományok, kohászat
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tervrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : léghevítő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nagyolvasztó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vaskohászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Govasdia
G e o N a m e s I d : 676851
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Govasdiai Wasseralfingen-féle léghevítő tervrajza (fűtőfelülete 134 lap méter).
Govasdia, Hunyad megye, Románia
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A govasdiai nagyolvasztó Vajdahunyadtól 20 kilométerre (10 km-re az Erdélyi bányavasút nyomvonalán), Govasdia falu nyugati végén található. A nagyolvasztó arról híres, hogy öntöttvas alkatrészeket gyártottak a párizsi Eiffel-torony részére, valamint nyersvasat Resica számára, ahol az acélszerkezet elemei készültek. ...
A govasdiai nagyolvasztó zártmellű, pilléres, kő- és téglaburkolatú, szabadon álló vékony bélfalazatú kohó. A torok közönséges kalpag alakú zárral volt felszerelve, a gázelvezetés két oldal felé történt. ...
A nagyolvasztó a Nádrábi és a Runki patakok összefolyásánál fekszik, így kizárólag vízerőre rendezkedett be. A Runki patak 540 liter, a Nádrábi patak 600 liter vizet szolgáltatott másodpercenként. Ezt a vízerőt 50 lóerős, a Ganz és Társa cég által gyártott Francis-turbina értékesítette, percenként 90-130 fordulatszámmal. A turbina hajtotta a bécsi Siegel cég által 1855-ben gyártott fúvógépet, amely 57 köbméter fúvószelet szolgáltatott, 20-65 mm higanyoszlop szélnyomás mellett. A fúvószelet a két Wasseralfingen-léghevítőbe vezették, melyek a fúvószelet 200-300 °C-ra hevítették fel. A léghevítőket a nagyolvasztó torokgáza fűtötte, a meleg levegőt pedig két, vízzel hűtött, foszforbronz anyagú fúvókákon vezették a nagyolvasztóba. A fúvókák átmérője 90-130 mm volt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Govasdiai nagyolvasztó
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Latinák Gyula: A Govasdiai Magyar Királyi vasgyár nagyolvasztójának bélelési rajza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2980x3494 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella