D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 4751063.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/029700/029775/4751063_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : mézga
B e s o r o l á s i   c í m : Mézga
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Mohácsi
U t ó n é v : Elvira
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : elvi
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-08-27
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-07-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
M e g n e v e z é s : Növényvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : betegség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Facsipa, napfény, mézga.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mézgafolyás - mézgaömlés, gummifolyás, mézgásodás (növ., gummozis), bizonyos fák betegsége, midőn sok mézgát választanak ki, ez magától tör elő a fából, lefolyik v. a felszinen összegyülve megszárad. Cseresznyefa, szilvafa, kajszinbarackfa gyakran szenved M.-ban. A M. a törzs bizonyos szövete sejtjeinek dezorganizációjából ered. A M.-nak kisebb foka, de a hevesebb bajnak kezdete az, hogy a rendes farétegben egyes edény fala mézgává alakul. Ha a baj már hevesebb, akkor a fatest újabb évrétegei rendellenesen képződnek, azután mézgává dezorganizálódnak. Gyakran a sejtromboló mézgaképződés egész a kambiumig halad, ezt is, azután a fa hársát meg a kérget is magával ragadja, mire a mézga kifelé kezd ömleni. Ez az állapot a fának már veszedelmes, mert a kambium elpusztulásával a fa tovább nem vastagodhatik, de a hárs szétbomlásával a fa életműködése is megzavarodik. Ilyen M. alkalmával több mézga lesz, mint amennyi a dezorganizálódó sejtfal. A cseresznyefa nagyfoku M.-ban pusztulni, száradni kezd. A gyümölcsfák M.-ának okai és körülményei még nem elegendőképen ismeretesek. A M. helyét azonban majd mindenkor nagyobb sebzés előzte meg, s benne plasztikus anyagok gyültek össze. Akkor is mutatkozik, ha nagy számu rügyet eltávolítunk a fáról. Ugy látszik tehát, hogy a M. akkor indul meg, midőn az új képződésre való nedv kellő módon fel nem dolgozható. A beteges ágat le kell vágni v. a kérget hosszában felhasogatni; ha a baj eredetét a termőhelyben gyanítjuk v. imerjük fel, a fát át kell ültetni. (Forrás: kislexikon.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : radarhead: Reménysugár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x846 pixel
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán