D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 9503865.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/029900/029982/9503865_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : tűzhasú gőte, hátsó lábak
B e s o r o l á s i   c í m : Tűzhasú gőte, hátsó lábak
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Mohácsi
U t ó n é v : Elvira
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : elvi
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-08-27
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-09-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
M e g n e v e z é s : Állatvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kétéltű
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gőte
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ároktő
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tűzhasú gőte, cynops orientalis.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kínai tűzhasú gőte (Cynops orientalis) 6-10 centiméteres hosszúságával a Cynops szalamandranembe tartozó legkisebb gőtefaj. Színe fekete vagy sötétbarna, hasán pedig egy narancssárga vagy vörös folt található, nevét is erről a foltról kapta. Kína Jiangsu, Zhejiang, Jiangxi, Anhui és Hubei tartományaiban őshonos. Főleg tavak, rizsföldek és folyók közelében található meg. Gyakran keverik össze a japán tűzhasú gőtével a hasonló méret és színezet miatt. A kínai tűzhasú gőték közepesen mérgezőek: különféle mérgezőanyagokat választanak ki a bőrükben. Ez azonban nem jelent veszélyt az emberekre, hacsak nem nyelik le az egész állatot. Azonban a kézmosás a gőte érintése után mindenképp ajánlott, hiszen ez jelentősen csökkenti a mérgeződés veszélyét. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : elvi: gőte
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 876x1116 pixel
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán